Ungdommen på Heimdal – Groruddalen kirkeakademi

16. april 2024 kl. 19:00
Grorud menighetshus, Pastor Blaauwsvei 3

Grorud kristelige ungdomsklubb ble stiftet i 1962 og ble snart til en av landets største kristne ungdomsklubber. Var det en
ungdomsvekkelse på Grorud? Og hva skjedde så?

Historisk tilbakeblikk med Siv Carlsson, Paul Skuland og Petter Kirkemo
Tirsdag 16. april kl 19 i Grorud menighetshus