FEIRER FN-DAGEN OG BYGGER BROER: I forbindelse med FN-dagen 24. oktober blir det et stort arrangement i Fossum kirke med Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn Oslo, trossamfunn og organisasjoner på Stovner. Her fra en mangfoldsfest i 2022.
FEIRER FN-DAGEN OG BYGGER BROER: I forbindelse med FN-dagen 24. oktober blir det et stort arrangement i Fossum kirke med Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn Oslo, trossamfunn og organisasjoner på Stovner. Her fra en mangfoldsfest i 2022. FOTO: Silje Seeberg/STL

Feirer FN-dagen med fokus på brobygging mellom religioner

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo feirer FN-dagen med det store mangfoldet av trossamfunn og livssyn på Stovner på FN-dagen 24. oktober.

FN-dagen 24. oktober markerer datoen for da FN ble opprettet. På Stovner inviterer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo til feiring av dagen i samarbeid med Høybråten, Fossum og Stovner menighet, Stovner Islamic Centre, Norges Hindu kultursenter og andre lokale krefter i Fossum kirke. Arrangementet er en del av prosjektet «Dialogdager i bydelene». Arrangementet starter klokka 17.00 med åpning av Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

– Det er en fin mulighet for lokalbefolkningen til å bli bedre kjent med tros- og livssynssamfunn i Bydel Stovner, samt å møte andre mennesker på tvers, da tro og livssyn er en viktig del av livet for mange mennesker, og trosspørsmålet er relevant på en rekke måter, sier Mobin Anwar, som koordinerer «Dialogdager i bydelene».

– Vil det gagne miljøet på Stovner at ulike trossamfunn og livssyn har et enda bedre samhold – og hvordan?

– Religionsdialog er viktig for å sikre trygg tros- og livssynsutøvelse i et mangfoldig samfunn. Mediebildet preges dessverre jevnlig av hendelser med forbindelser til religiøs og/ eller politisk ekstremisme. Kjennskap til mennesker som tror og tenker annerledes enn oss selv motvirker fordommer og fremmedfrykt, samt bygger broer, svarer han.

– Gjennom prosjektet «Dialogdager i bydelene» har tros- og livssynssamfunnene blitt bedre kjent med hverandre. Før sommeren var kirken på Stovner invitert til lunsj i moskeen – hvor man ble bedre kjent med hverandre, samt delte erfaringer og utfordringer som man opplevde på Stovner, sier Anwar som selv er muslim.

I tillegg til de nevnte trossamfunnene deltar også Blokk 58, Stovner bokseklubb og Stovner frivilligsentral. Det blir musikkinnslag med lokale artister i sjangerne Hiphop og RnB. Det blir også servering, og da er det lov å håpe at menyen er like mangfoldig som de fremmøtte. Det blir også paneldebatter om temaene «Hvilken betydning har trossamfunnet for lokalmiljøet?» og «Unge og troende».