STOVNER HELSESTASJON: Med selvtesting håper Heidi Müller at terskelen for å teste seg blir lavere. Helsesykepleierne på Stovner erfarer at ungdommer på Stovner i mindre grad tester seg sammenlignet med andre Oslo-ungdommer. Foto: Sindre Veum Apneseth
STOVNER HELSESTASJON: Med selvtesting håper Heidi Müller at terskelen for å teste seg blir lavere. Helsesykepleierne på Stovner erfarer at ungdommer på Stovner i mindre grad tester seg sammenlignet med andre Oslo-ungdommer. Foto: Sindre Veum ApnesethBilde 1 av 1

Nyttig tilbud til Stovner-ungdommen:

Nå kan de sjekke selv om de har gonoré