FORNØYD GJENG: Danseskolens direktør Malathy Yogendran sammen med sine elever, byråd for kultur og næring Anita Leirvik North (H), og Grorud bydelsutvalgs leder Anders Røberg-Larsen (Ap), samt daglig leder for Grorud samfunnshus, Steinar Arnesen.
FORNØYD GJENG: Danseskolens direktør Malathy Yogendran sammen med sine elever, byråd for kultur og næring Anita Leirvik North (H), og Grorud bydelsutvalgs leder Anders Røberg-Larsen (Ap), samt daglig leder for Grorud samfunnshus, Steinar Arnesen.Bilde 1 av 5
FLOTT GJENG: Danseskolens direktør Malathy Yogendran sammen med sine elever, byråd for kultur og næring Anita Leirvik North (H), og Grorud bydelsutvalgs leder Anders Røberg-Larsen (Ap), samt daglig leder for Grorud samfunnshus, Steinar Arnesen.
FLOTT GJENG: Danseskolens direktør Malathy Yogendran sammen med sine elever, byråd for kultur og næring Anita Leirvik North (H), og Grorud bydelsutvalgs leder Anders Røberg-Larsen (Ap), samt daglig leder for Grorud samfunnshus, Steinar Arnesen.Bilde 2 av 5
SKOLENS YNGSTE TALENTER: Dansere i alle aldre er med på danseskolen. Her med byråd Anita Leirvik North (H).
SKOLENS YNGSTE TALENTER: Dansere i alle aldre er med på danseskolen. Her med byråd Anita Leirvik North (H).Bilde 3 av 5
SHOW: Det er imponerende når danserne går i gang.
SHOW: Det er imponerende når danserne går i gang.Bilde 4 av 5
Bilde 5
Bilde 5 av 5

Kulturskatt fra Grorud samfunnshus – Sivaanjali Narthanalaya over 30 år med dans og kultur

Gjennom mursteinsveggene på Grorud samfunnshus kan man i helgene høre taktslag og musikk fra barn som lærer klassisk barathanathya-dans. En eldgammel kulturell klassisk dans hvor mye av historien går flere tusen år tilbake i tid, det stammer fra da blant annet India, Sri Lanka, Pakistan, Nepal og flere andre land var samlet i det som het Baaratha nadu (Baratha-landet). Og barathanathyam stammer fra dette. Sammensetningen av bava, raga og thalam, som betyr mimikk (bava), tone (raga), takt (thala) og dans (nathyam), det eldgamle språket sanskrit, er brukt i dansen. Denne klassiske, tradisjonelle dansen med så mye historie og kultur er man så heldige å kunne få lære på ekte tradisjonelt vis på Grorud samfunnshus i Oslo. Og det beste er at det er åpent for alle interesserte. Danseskolen Sivaanjali Narthanalaya er opprettet og drevet av en meget kjent danselærer i nå over 30 år her i Norge, og skolen hadde en forrykende jubileumsforestilling søndag 5.11.23 med storstilt besøk der blant andre Grorud bydelsutvalgs leder Anders Røberg-Larsen og nyutnevnt kultur- og næringsbyråd Anita Leirvik North deltok som æresgjester.

Malathi Yogendran, danser, koreograf og Bharathanatyam-lærer, tok oss gjennom en forrykende danseforestilling hvor vi fikk nyte original klassisk tradisjonell dans, men hvor vi så absolutt også fikk se folkedans presentert på en nytenkende måte.

Danselærer Malathy Yogendran har koreografert flere forestillinger som er blitt lagt merke til av bharathanatyam-miljøet på Sri Lanka, og til og med Rubavahini TV-kanal, men også i utlandet på flere arenaer.

Siden hun kom til Norge i 1993 har hun også bidratt til å utvide den kulturelle virksomheten ved Annai poopathi tamilsk kulturskole. Danselærer Malathy Yogendran har også blitt æret som en viktig bidragsyter for kulturaktiviteter i Norge og Storbritannia da denne anerkjennelsen ble utdelt ved det britiske parlamentet for noen år siden.
Sivaanjali Narthanalayas elever har også ved flere anledninger opptrådt for Kongen, blant annet også på rådhuset.

Barn og unge i Groruddalen er heldige som har Sivaanjali Narthanalaya danseskole, som er åpen for alle og hvor språk ikke er en barriere for læring. Barna lærer ikke bare klassisk dans, men mange av øvelsene i barathanathyam inneholder bevegelsene og øvelser som likner yogaøvelser. Så gjennom dansen lærer barna å beherske øvelser som er helsefremmende på mange måter, blant annet koordinering og styrke, men også konsentrasjon og ikke minst disiplin.

Det å lede en danseinstitusjon i 30 år er ingen lett oppgave, og danselærer Malathy Yogendran har utdannet flere danselærerere og dansere, og nå kommer barna til hennes tidligere elever også til denne skolen som elever. Vi ser frem til mange flere år med bidrag til kulturen i Groruddalen og Norge fra Sivaanjali Narthanalaya og takker guru Malathy Yogendran for en forrykende 30-års-jubileumsforestilling. Vi gleder oss til fortsettelsen.