ANNONSE
Groruddalen

Debatt:

Medvirkning og utbygging:

– Overkjørt og neglisjert av en sentral maktelite

Jeg har tidligere skrevet om demokrati, medvirkning, pisk og gulrot i mitt kjære Oslo. En by som tidligere med rette ble betegnet som «byen med det store hjertet», der det var plass til alle.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.09.2019 kl 15:36

ANNONSE

Det er dessverre ikke det lenger. Vi er mange nå som verken blir hørt, tatt hensyn til eller som det er plass til. Eldre, svaksynte og andre myke trafikanter, som ikke kan eller våger seg ut i malstrømmen av sykler og sparkesykler i stor fart, må vike eller flytte. Er du bekymret for å få nærmiljøet ditt rasert av høy og tett utbygging så bare glem å engasjer deg, det er bortkastet tid og krefter.

Her på Rødtvet har både byantikvaren, lokale politikere, og ikke minst alle vi som bor på Rødtvet, advart mot å bygge ned det grønne til fordel for enda mer blokkbebyggelse. Vi har blitt møtt med døve ører fra Oslo kommune, og planer om brutal blokkbebyggelse foreligger nå. Videre har vi fått planer om etablering av et massivt produksjonsbygg i Kakkelovnskroken 3. Et bygg som vil generere 500 bevegelser av vare- og lastebiler alle dager, hverdag som helg, døgnet rundt, i vårt bomiljø! Men fordi utbygger kaller det hele for økologisk og miljøvennlig er det fritt fram. Da vi som bor her, og blir rammet av dette, spør Byråden om retningslinjene for å kalle en virksomhet miljøvennlig og økologisk får vi intet svar. Av Plan- og bygningsetaten (PBE) og utbygger blir vi fortalt at vi verken forstår utbyggingsprosesser eller vet vårt eget beste! Det måtte noen utenfor Oslo kommune til for å se uretten som her ble gjort. Fylkesmannen avslo kontant planene og opphevet samtlige tillatelser og godkjenninger som PBE hadde gitt.

Vi er glad for Fylkesmannens medhold, men det er svært trist at vår egen kommune verken hører på eller bryr seg om den vanlige Groruddøl. I tillegg er det svært oppsiktsvekkende at en byråd fra MDG ikke en gang svarer oss da vi spør om det er greit å kalle noe som vil fylle boligområdene på Rødtvet med massiv laste- og varebiltrafikk for økologisk og miljøvennlig.

Som ikke dette var nok for oss her i Rødtvetveien så mottok vi nå Oslo kommunes brev vedrørende sykkelfelt i Rødtvetveien. Det takkes for innspill, og man bekrefter at flertallet er negativ til fjerning av p-plasser og innføring av sykkelfelt, kun 6 av totalt 22 innspill er positiv til forslaget. Men til ingen nytte. Denne høringsrunden, i likhet med den på Kalbakken og Ammerud, var kun spill for galleriet. Som på Rødtvet var det og på Kalbakken og Ammerud stor motstand for tilsvarende planer, men de i Rådhuset vet så mye bedre enn oss vanlige Groruddøler hvordan vi skal ha det. Dessverre har ingen i opposisjonen reagert på disse overgrepene før Gyldenløwes gate på beste vest også ble rammet. Da var både Høyre og Fremskrittspartiet raskt på banen.

Verdt å nevne er det og at de tre store borettslagene langs Rødtvetveien sendte en henvendelse til Oslo kommune om mulighet for etablering av ladeplasser for EL-bil i Rødtvetveien. Etter ett år og purring (Oslo kommunes arroganse ovenfor den vanlige Groruddøl er ubegrenset) fikk vi nå svar at vårt ønske ikke kan innfris. Rødtvetveien skal bli hovedtrasé for sykkelvei til sentrum! Der var den katta ute av sekken...

Ved å totalt neglisjere de av oss som fortsatt har et engasjement for nærmiljøet vårt, og ved å fortette med mer blokker her hvor vi har nok av det, gjentas det man gjorde da Groruddalen ble etablert.

Oslo kommune har brukt titalls millioner på Groruddalssatsingen for å reparere tidligere feilgrep. Ved å ignorere oss og fortsette massiv utbygging her må vi i framtiden ta nye skippertak og iverksette nye avbøtende Groruddalssatsinger.

Slik byutvikling blir som å gi barna fyrstikker for så å bevilge mer penger til brannvesenet.

Vi har i Oslo en Byrådsleder og en Ordfører som den siste tiden har fått lønnsøkninger den jevne Groruddøl kan se langt etter. Spesielt umusikalsk er det vel at vi nå har en ordfører fra SV, partiet som roper høyest om ulikheter, som har høyere lønn enn noen tidligere ordfører i Oslo har hatt. Det har nå med en ordfører fra SV aldri vært større forskjell på lønna til den gjennomsnittlige Groruddøl og ordføreren i Oslo!

Vi har dessverre nå en elite som styrer byen hardt og udemokratisk, totalt uimottagelige for innspill fra oss vanlige Groruddøler. Dette er oppskriften på frustrasjon, oppgitthet, maktesløshet og pulverisering av lokalt engasjement.

Man tar seg i å tenke på Åge's sang om at det er langt fra Namsos til Royal Albert hall.

Det er dessverre blitt vesentlig lengre fra Grorud til Oslo Rådhus.

Edvin Hammervold

styreleder Rødtvedt borettslag

ANNONSE