Tilbake til nettavis

Om oss

<h3>Diverse informasjon</h3> <p><a href="/download.php?FilID=208">Faksimile fra omtale i AAG fra busseminar/ideverksted 16. mars 2018</a><br /><a href="/download.php?FilID=209">Invitasjon til busseminar/ideverksted 16. mars 2018</a><br /><a href="/download.php?FilID=210">2017. Invitasjon til m&oslash;te for vellene 16. november.</a><br /><a href="/download.php?FilID=211">2017. Annonse for valgm&oslash;te 29. august 2017. Stortingsvalget</a></p> <p>- - -</p> <p>Til medlemmer av Groruddalen Milj&oslash;forum</p> <h3>&Aring;rsm&oslash;te 2018</h3> <p>Sted: Grorudveien 3 (Steinhoggermuseet)<br />Tid: Tirsdag 13. mars kl. 18</p> <p>&Aring;rsberetning, regnskap, forslag, valg av nytt styre.</p> <p>Utdeling av GMs hederspris 2017.</p> <p><a href="/download.php?FilID=205" target="_blank" rel="noopener">Annonsen for m&oslash;tet finner du her.</a></p> <p>- - -</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/download.php?FilID=198"><img src="http://groruddalen.no/filarkiv/wysiwyg/Organisasjonssekret%C3%A6r-GM-2018.jpg" alt="" width="400" height="600" /></a></p> <p><a href="/download.php?FilID=198">Avtale om oppdrag som organisasjonssekret&aelig;r</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>---</p> <p>&nbsp;</p> <p>Til medlemmer av Groruddalen Milj&oslash;forum</p> <h3>&Aring;rsm&oslash;te 2017</h3> <p>Sted: Grorudveien 3 (Steinhoggermuseet)<br />Tid: Tirsdag 28. mars kl. 18</p> <p>&Aring;rsberetning, regnskap, forslag, valg av nytt styre.</p> <p>Utdeling av GMs hederspris 2016.</p> <p><a href="/download.php?FilID=162" target="_blank" rel="noopener">Annonsen for m&oslash;tet finner du her.</a></p> <h3>&Aring;pent m&oslash;te for alle fra kl. 19.30</h3> <p>Avdelingsdirekt&oslash;r for byutvikling, Morten Wasst&oslash;l, Plan- og bygningsetaten:<br />Ny byutvikling i Groruddalen<br />&bull; Hva skjer i Hovinbyen?<br />&bull; Status for andre planarbeider.<br />&bull; Hvilke muligheter gir ombygging av <br />&bull; Trondheimsveien og &Oslash;stre Aker vei?</p> <p>Velkommen!</p> <div class="divider">&nbsp;</div> <h3>&Aring;rsm&oslash;te 2016</h3> <p><strong>Sted: Grorudveien 3 (steinhoggermuseet)<br />Tid: torsdag 10. mars 2016 kl. 18.30</strong></p> <p><a href="/download.php?FilID=161" target="_blank" rel="noopener">Annonsen for m&oslash;tet finner du her.</a></p> <p>Saker som &oslash;nskes behandlet p&aring; &aring;rsm&oslash;tet, m&aring; v&aelig;re styret i hende senest 2 uker f&oslash;r &aring;rsm&oslash;tet avholdes. Frist for innkomne saker settes til torsdag 25. februar. Saker sendes Groruddalen Milj&oslash;forum: <a href="mailto:miljoforum@groruddalen.no">miljoforum@groruddalen.no</a>.</p> <p>Styret foresl&aring;r &aring; endre &laquo;Statutter for Groruddalen Milj&oslash;forums milj&oslash;fond og hederspris&raquo; fra 1990 til &laquo;Statutter for Groruddalen Milj&oslash;forums hederspris.&raquo;. Bakgrunnen er at milj&oslash;fondet er uten &oslash;konomiske midler. Statuttene m&aring; endres, og nytt forslag fremmes til &aring;rsm&oslash;tet. De gjeldende statuttene vedlegges ogs&aring;.</p> <p>For &oslash;vrig behandles &aring;rsberetning, regnskap samt valg av nytt styre mm. <br />Vi vedlegger blankett for innbetaling av medlemskontingenten for 2016. Bruk nettbank. Styret mangler fortsatt epostadresser til noen f&aring; medlemmer. Vi ber disse medlemmene om &aring; sende sin epostadresse til <a href="mailto:miljoforum@groruddalen.no">miljoforum@groruddalen.no</a>.</p> <p>Gjeldende vedtekter ligger p&aring; GMs hjemmeside (pr. 27. mars 2014).</p> <p>I forlengelsen av &aring;rsm&oslash;tet avholdes et vanlig medlemsm&oslash;te. Temaet er &laquo;Marka v&aring;r, hva n&aring;?&raquo; Det er lokalhistoriker og Lillomarka-kjenner H&aring;vard Pedersen som holder foredrag og viser lysbilder. Han er bedt om &aring; vinkle foredraget mot &laquo;forvaltning og vern av en liten og s&aring;rbar fellesarv med stort naturmangfold, samt &aring; snakke om mulige trusler og fare for forringelse av Lillomarka&raquo;. Se ogs&aring; annonse ca. 1 uke f&oslash;r &aring;rsm&oslash;tet. <br />Det vil bli anledning til &aring; ta opp saker som medlemmene er opptatt av.</p> <p>Utdeling av <a href="/download.php?FilID=109" target="_blank" rel="noopener">Groruddalen Milj&oslash;forums Hederspris 2015</a></p> <p>Det serveres kaffe og kringle i pausen etter &aring;rsm&oslash;tet. Vi &oslash;nsker alle vel m&oslash;tt!</p> <p>Med hilsen <br />Styret i Groruddalen Milj&oslash;forum</p> <div class="divider">&nbsp;</div> <p>Til medlemmer av Groruddalen Milj&oslash;forum</p> <h3>&Aring;rsm&oslash;te 2015</h3> <p><strong>Det innkalles med dette til &aring;rsm&oslash;te i Groruddalen Milj&oslash;forum:<br />Tid: Tirsdag 24. mars 2015 kl. 18.30<br />Sted: Trosterudvillaen, Dr. Dedichens vei 29</strong></p> <p>Saker som &oslash;nskes behandlet p&aring; &aring;rsm&oslash;tet, m&aring; v&aelig;re styret i hende senest 2 uker f&oslash;r &aring;rsm&oslash;tet avholdes. Frist for innkomne saker settes til tirsdag 10. mars d.&aring;. Saker sendes Groruddalen Milj&oslash;forum: <a href="mailto:miljoforum@groruddalen.no">miljoforum@groruddalen.no</a></p> <p>Styret foresl&aring;r &aring; endre &laquo;Statutter for Groruddalen Milj&oslash;forums milj&oslash;fond og hederspris&raquo; fra 1990 til &laquo;Statutter for Groruddalen Milj&oslash;forums hederspris.&raquo;. Bakgrunnen er at milj&oslash;fondet er uten &oslash;konomiske midler. Statuttene m&aring; da endres. Retningslinjene for hedersprisen ble innarbeidet i vedtektene i fjor. De gjeldende vedtektene fra 27. mars 2014 ligger p&aring; GMs hjemmeside.</p> <p>For &oslash;vrig behandles &aring;rsberetning (vedlegg), regnskap m/revisjon (vedlegg) samt valg av nytt styre m.m. Valgkomiteen etterlyser forslag til kandidater til styret. Forslag sendes valgkomiteens leder Jan-Morten Kjelstad: <a href="mailto:jmk@anjani.no">jmk@anjani.no</a></p> <p><a href="/download.php?FilID=70" target="_blank" rel="noopener">Last ned blankett for innbetaling av medlemskontingenten for 2015</a>. Bruk fortrinnsvis nettbank. Styret vil for fremtiden sende ut informasjon og meldinger til medlemmene pr. e-post. Vi ber alle medlemmer om &aring; sende sin epostadresse til miljoforum@groruddalen.no.</p> <p>&bull;&bull;</p> <p><strong>I forlengelsen av &aring;rsm&oslash;tet avholdes et vanlig medlemsm&oslash;te. </strong>Temaet for m&oslash;tet er tilrettelegging for urbant friluftsliv m.m. Korte innledninger ved Steinar Saghaug, leder av Friluftslivets &aring;r 2015 om &laquo;friluftsliv i n&aelig;romr&aring;det&raquo;, og Nasreen Begum om &laquo;innvandrerkvinners bruk av n&aelig;romr&aring;det til friluftsliv&raquo;.</p> <p>Se ogs&aring; annonse i avisa ca. 1 uke f&oslash;r &aring;rsm&oslash;tet. Det vil bli anledning til &aring; ta opp saker som medlemmene er opptatt av.</p> <p><a href="/download.php?FilID=72" target="_blank" rel="noopener">Groruddalens Milj&oslash;forums hederspris 2014 deles ut.</a></p> <p>Det serveres kaffe og kringle i pausen etter &aring;rsm&oslash;tet. <br />Vi h&aring;per p&aring; godt fremm&oslash;te og &oslash;nsker alle vel m&oslash;tt!</p> <p><strong>Med hilsen styret i Groruddalen Milj&oslash;forum</strong></p> <div class="divider">&nbsp;</div> <h3>Invitasjon til velforeninger, borettslag og boligsameier i&#8200;Groruddalen:</h3> <h3>Velkommen til felles m&oslash;te tirsdag 24. februar kl. 19.00 &ndash; 21.30</h3> <p>M&oslash;telokalene i &laquo;kommuneboligene&raquo;, Grorudveien 3 (parkering v/idrettsplassen)</p> <p>Oppf&oslash;lging av Kommuneplanen 2030 med hovedvekt p&aring; Hovinbyen.</p> <p>Arne Bergsgard og Thomas Forslund Johnsen<br />fra Plan- og bygningsetaten vil gi oss status <br />om utbyggingsplanene i Groruddalen.</p> <p>Endret bostruktur og frivillig arbeid.<br />Styremedlem Dag Tveit Br&aring;then innleder til diskusjon.</p> <p>GM h&aring;per p&aring; god oppslutning fra organisasjonene, <br />og ser gjerne at det deltar flere fra hvert styre.</p> <p>P&aring; grunn av servering ber vi om tilbakemelding. <br />Dette sendes til Rita Andersen, <br />e-post: <a href="mailto:arnerita@online.no">arnerita@online.no</a> innen s&oslash;ndag 22. februar.</p> <h3>&Aring;rsm&oslash;te 2014</h3> <p><a href="/download.php?FilID=64" target="_blank" rel="noopener">2014 Innkalling til a&#778;rsm&oslash;te</a></p> <p><strong>Til medlemmer av Groruddalen Milj&oslash;forum</strong></p> <p><strong>&Aring;rsm&oslash;te</strong><br /><strong>Sted: Grorud samfunnshus</strong><br /><strong>G&aring;rdsveien 6 (v/Nordtvet skole)</strong></p> <p><strong>Tid: torsdag 27. mars kl. 18.30</strong></p> <p><u>Program:</u><br />&Aring;rsm&oslash;tesaker, samt valg av nytt styre.<br />I forlengelsen av &aring;rsm&oslash;tet avholdes<br />et vanlig medlemsm&oslash;te.</p> <p><u>Tema under medlemsm&oslash;tet:</u><br />Oslos kommuneplan mot 2030 -<br />Groruddalens utvikling fremover<br />Innleder fra Plan- og bygningsetaten</p> <p>Det vil ogs&aring; bli anledning til &aring; ta opp saker<br />som medlemmene er opptatt av.</p> <p>Utdeling av Hedersprisen 2013.</p> <h3>Utdeling av Hedersprisen 2013.</h3> <h3>Forlengelse av t-banen til Ahus</h3> <p><strong>Groruddalen Milj&oslash;forum og Ellingsrud Velforening mener at T-banens linje 2 s&aring; fort som mulig m&aring; forlenges til Ahus i L&oslash;renskog. N&aring; blir det et m&oslash;te om saken i Ellingsrud kirke onsdag den 23. mai 2012 kl 19.00. </strong></p> <p>Til m&oslash;tet er invitert politikere fra b&aring;de Oslo, L&oslash;renskog og Akershus fylkeskommune, foruten representanter for Ruter, Oslopakke 3, Samferdselsdepartementet og Milj&oslash;- og klimadepartementet.</p> <p>Behovet for &aring; f&aring; t-bane til Ahus er stadig &oslash;kende. Befolkningen i denne delen av Oslo/Akershus &oslash;ker jevnt med nye boliger og n&aelig;ringsliv. Store arbeidsplasser er i de senere &aring;rene etablert i L&oslash;renskog, bl a Coca Cola og Posten. Omlag 160 000 personer er overflyttet fra Aker sykehus til Ahus med behov for transport b&aring;de for ansatte, pasienter og p&aring;r&oslash;rende. Hver dag foreg&aring;r det flere tusen arbeidsreiser med personbiler fra L&oslash;renskog til Oslo og tilbake igjen. Det er av vesentlig betydning at flere reisende overf&oslash;res fra vei til bane. Dette er n&oslash;dvendig for &aring; oppfylle m&aring;lsettingene som er satt i regjeringens Klimamelding.</p> <p>Det er samfunnsmessig uheldig om vi m&aring; vente i mange &aring;r til f&oslash;r denne viktige utbyggingen blir gjennomf&oslash;rt. Prosjektet b&oslash;r prioriteres slik at utbyggingen kan starte s&aring; fort som mulig.</p> <p><strong>P&aring; vegne av Groruddalen Milj&oslash;forum og Ellingsrud Velforening<br />Jan Lillejord og Bj&oslash;rn Engstr&oslash;m</strong></p> <h3>&Aring;rsm&oslash;te 2012</h3> <p>Til medlemmer av Groruddalen Milj&oslash;forum</p> <p><strong>&Aring;rsm&oslash;te</strong></p> <p>Sted: Grorud samfunnshus G&aring;rdsveien 6 (v/Nordtvet skole)<br />Tid: tirsdag 27. mars kl. 18.30</p> <p><strong>Program:</strong><br />&Aring;rsm&oslash;tesaker, samt valg av nytt styre<br />I forlengelsen av &aring;rsm&oslash;tet avholdes<br />et vanlig medlemsm&oslash;te.</p> <p>Under medlemsm&oslash;tet vil byr&aring;dssekret&aelig;r<br />Anne Siri Koksrud holde et innlegg om aktuelle saker i Groruddalen.<br />Medlemmene har mulighet til &aring; stille sp&oslash;rsm&aring;l.</p> <p>Det vil ogs&aring; bli anledning til &aring; ta opp saker<br />som medlemmene er opptatt av.</p> <p>Utdeling av Hedersprisen 2011.</p> <h3>Groruddalen Milj&oslash;forums hederspris 2011</h3> <p>Groruddalen Milj&oslash;forums Milj&oslash;fond er innstiftet med det form&aring;l &aring; inspirere til innsats for bedring av milj&oslash;et i Groruddalen, og bel&oslash;nne innsats som har hatt avgj&oslash;rende betydning for &aring; virkeliggj&oslash;re Groruddalen Milj&oslash;forums id&eacute;grunnlag og m&aring;lsetting.</p> <p>Vurdering av kandidater skjer av et oppnevnt fondsstyre p&aring; bakgrunn av innsendte forslag fra organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner.</p> <p>Kvalifiserte kandidater er bedrifter, foretak, enkeltpersoner, grupper, foreninger og institusjoner.</p> <p>Under forutsetning av at det for 2011 kan utvelges verdig(e) prisvinner(e), skal utdelingen skje p&aring; &aring;rsm&oslash;tet i mars i Groruddalen Milj&oslash;forum.</p> <p><a href="mailto:d.t.brathen@admin.uio.no">Forslaget merket &laquo;GMs HEDERSPRIS 2011&raquo; kan sendes p&aring; e-post.</a></p> <p><em>Utlysningen trykkes i Akers Avis Groruddalen 25. januar og 1. februar.</em></p>

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...