ANNONSE
Groruddalen

Avgjørelsen om Natur videregående kommer i morgen

Natur videregående skole.

Natur videregående skole.

Natur videregående skole kan være inne i sine siste måneder med drift. Det kommer fram av et notat avisa har fått tilgang til.

Publisert:

Sist oppdatert: 27.03.2023 kl 15:55

ANNONSE

I et notat fra styret til Natur videregående skole ber de om at byrådet hjelper til med å dekke husleiekostnadene for skolen mens de venter på avklaringer om en overtakelse. De skriver:

«I påvente av de nødvendige avklaringer om en overtakelse, har vi bedt om å få en lovnad om å dekke deler eller hele husleiekostnaden inntil videre. Størrelsen på beløpet vil være en konsekvens av antall elever ved telletidspunkt 1.oktober. Får vi mange nok elever vil det ikke være behov for noe støtte.»

Skolen opplevde lave søkertall til neste skoleår, og styret vurderer det som uforsvarlig å starte opp et skoletilbud fra høsten 2023 om de ikke får økonomisk hjelp fra Oslo kommune. Uten økonomisk hjelp vil de risikere å måtte avvikle skolen midt i skoleåret.

«Skolens likviditet er per i dag, slik at vi meget snart må starte prosessen med å avvikle, skal vi i det hele tatt ha midler til å dekke den husleieforpliktelse vi har. Vi skylder også våre elever og våre ansatte at de så raskt som mulig får en avklaring om hva som skjer til kommende skoleår,» skriver styret videre.

Skolens styre har bedt om å få beskjed om bystyret vil dekke leiekostnadene. Fristen er satt til mandag klokka 12.

Vil komme det i forkjøpet

Styreleder Aase Lømo sier at slik situasjonen er nå, så er de avhengig av å ha en garanti om at de kan få økonomisk hjelp med deler eller hele husleia for å holde dørene åpne til høsten. Har de ikke fått svar fra byråden innen fristen, så er det ikke grunnlag for å starte opp et nytt skoleår.

– Vi har forpliktelser ovenfor elever og ansatte, som vi ønsker å sikre på best mulig måte. Da er det bedre at vi får en avklaring så tidlig som mulig, og at vi ikke kommer i en situasjon der vi kanskje må avvikle driften midt i skolerådet, sier Lømo.

Konsekvensen av nedleggelsen av Natur videregående skole, vil være alvorlig.

– Våre elever har gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker å gå på Stovner. Vi er kjent med at Stovner vgs har lave søkertall og noen få elever akkurat nå, og det tar lang tid å bygge opp et miljø på en ny skole. Natur videregående har et etablert , og godt faglig og pedagogisk miljø. Konsekvensen vil være at Oslo står uten et fullgodt utdanningsprogram innen naturbruk de nærmeste årene, understreker Lømo.

ANNONSE