Les også:

Bompengetallene for 2023 er klare: Forsterker inntrykket om skjevfordeling