GOD TRENING: Det blir god trening på STOLT. Den skal fremme fysisk helse, økt kognitiv funksjon og gi forbedret livskvalitet til personer med demens.
GOD TRENING: Det blir god trening på STOLT. Den skal fremme fysisk helse, økt kognitiv funksjon og gi forbedret livskvalitet til personer med demens. FOTO: Bydel Stovner

Gratis treningsgruppe for personer med demens

Bydel Stovner har engasjert seg for å skape et demens-vennlig samfunn. Nå starter de opp en treningsgruppe som er spesielt tilrettelagt for personer i en tidlig fase av demens. Tilbudet, som finner sted på Stolt trening, er laget for å fremme fysisk helse, økt kognitiv funksjon og forbedret livskvalitet gjennom fysisk aktivitet og sosialt samvær.

Dette står i pressemeldingen:

Ideen til treningsgruppen ble født etter at Stolt trening nylig fullførte et kurs i demensvennlig samfunn i regi av Bydel Stovner og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Treningen vil være enkel og variert, og vil legge til rette for både fysisk og mental stimulering. Treningsgruppen blir etter all sannsynlighet den første demenstreningsgruppen i Norge, og det er menneskene som står bak initiativet stolte av.

– Fysisk aktivitet er ikke gunstig bare for den fysiske helsen, men har også en positiv effekt på den kognitive funksjonen og generell livskvalitet for personer med demens, sier trener Amar som skal lede demensgruppen hver tirsdag.

Inviterer til demenstrening hver tirsdag på STOLT trening

Gruppen vil samles hver tirsdag fra kl. 13.00 til 14.45 på Stolt trening, hvor de vil delta i en time med tilpasset fysisk trening, etterfulgt av en sosial time med kaffe og muligheten til sosialt fellesskap.

Bydel Stovner dekker kostnadene for å fjerne eventuelle barrierer for deltakelse.

– Vi er begeistret for å lansere denne treningsgruppen som en del av vårt bredere initiativ for å skape et inkluderende og støttende miljø for personer med demens, sier Linn Skarå som er demenskoordinator i Bydel Stovner i pressemeldingen.

Demensvennlig samfunn på Stovner

– Bydel Stovner ønsker gjennom dette tilbudet å gi et trygt og inkluderende treningsmiljø, hvor deltakerne ikke bare kan nyte godt av fysisk aktivitet, men også verdien av samhold og sosialt engasjement, sier Skarå i pressemeldingen.

Deltakerne er velkommen til å ha med seg en pårørende, og vil bli mottatt i resepsjonen ved ankomst.

Vi håper at dette tilbudet vil bidra til å støtte personer med demens og deres familier, og at det bidrar til å skape et samfunn som tar vare på demensrammede. Det er det vi vil med et demenvennlig samfunn i Bydel Stovner.

For mer informasjon om treningsgruppen for personer med demens på Stolt trening, vennligst kontakt 90 70 42 29.