LØFTE SAMFUNNET: Lojithan Christopherguru (19) (f.v.), Bilal Atif Salim (17), Emma Allegra Nyseth (18) og Sbikah Shahid Choudhry (18) er bekymret for utviklingen i ungdomskriminaliteten. Ungdomsbedriften deres, WinWin UB, vil løfte samfunnet ved å gi ungdom arbeidsmuligheter og være nyttig for nærområdet.
LØFTE SAMFUNNET: Lojithan Christopherguru (19) (f.v.), Bilal Atif Salim (17), Emma Allegra Nyseth (18) og Sbikah Shahid Choudhry (18) er bekymret for utviklingen i ungdomskriminaliteten. Ungdomsbedriften deres, WinWin UB, vil løfte samfunnet ved å gi ungdom arbeidsmuligheter og være nyttig for nærområdet. Bilde 1 av 2
SLITER MED Å FÅ JOBB: Stadig flere F21-elever som Sbikah Shahid Choudhry (18) (f.v.), Emma Allegra Nyseth (18), Lojithan Christopherguru (19) og Bilal Atif Salim kjenner tyr til ulovlige miljøer for å tjene penger. Selv har de opplevd vanskeligheter med å få jobb. Dette håper de å endre med ungdomsbedriften sin, WinWin UB.
SLITER MED Å FÅ JOBB: Stadig flere F21-elever som Sbikah Shahid Choudhry (18) (f.v.), Emma Allegra Nyseth (18), Lojithan Christopherguru (19) og Bilal Atif Salim kjenner tyr til ulovlige miljøer for å tjene penger. Selv har de opplevd vanskeligheter med å få jobb. Dette håper de å endre med ungdomsbedriften sin, WinWin UB. Bilde 2 av 2

Lojithan, Bilal, Emma og Sbikah kom til fylkesfinalen med ideen sin

Med økende kriminalitet og arbeidsledighet blant unge ønsket videregående-elevene Lojithan Christopherguru (19), Bilal Atif Salim (17), Emma Allegra Nyseth (18) og Sbikah Shahid Choudhry (18) å gjøre det enklere for ungdom å tjene penger på en trygg og lovlig måte. Som sitt prosjekt i faget Entreprenørskap 1 startet de bedriften WinWin UB. Nå er de finalister i fylkesmesterskapet.

Da elevene på Fyrstikkalleen skole først skulle starte en ungdomsbedrift, leste de flere steder i media at både ungdomskriminalitet og fattigdom blant ungdom hadde økt de siste årene. På bare ett år økte antall straffbare forhold gjort av mindreårige med 28 prosent. En av grunnene er mangel på inntekt. 

– Dette er noe som stadig omringer oss i samfunnet, og er et økende problem. Poenget med prosjektet er at samfunnet som helhet skal bli rikere. Ungdommene skal tjene penger og få en bedre levestandard, som igjen vil løfte miljøet rundt og gjøre nærområdet tryggere, forklarer Sbikah. 

Vanskelig å få jobb

De har selv opplevd å bruke en masse tid på å skrive CV, søknader og søke flere jobber, uten å få svar. De hører om stadig flere som velger å selge dop eller stjele fordi de ikke ser et annet alternativ. Derfor ønsker ungdommene å lage en nettside hvor det er enkelt, lovlig og trygt for ungdom å skaffe seg småjobber rundt om i Oslo, i tillegg til at de blir en ressurs for samfunnet. 

Ideen deres tok dem til finalen, av totalt 158 andre ungdomsbedrifter. 

– Det er mange ungdommer som sliter med å få seg jobb og bruker da ulovlige metoder for å skaffe seg en inntekt. Vi håper å redusere sannsynligheten for det. Samtidig vil det gi ungdom arbeidserfaring til CV-en som kan hjelpe dem i søknadsprosesser i fremtiden. Ofte vil arbeidsgivere ha noen med arbeidserfaring, men det er det ikke alle som har. Med nettsiden får også ungdom under 18 år mulighet til å skaffe seg erfaring, sier Emma.

SLITER MED Å FÅ JOBB: Stadig flere F21-elever som Sbikah Shahid Choudhry (18) (f.v.), Emma Allegra Nyseth (18), Lojithan Christopherguru (19) og Bilal Atif Salim kjenner tyr til ulovlige miljøer for å tjene penger. Selv har de opplevd vanskeligheter med å få jobb. Dette håper de å endre med ungdomsbedriften sin, WinWin UB.

På nettsiden kan voksne legge ut småjobber, slik som hjelp til snømåking, gressklipping, leksehjelp eller ta med hunden på tur. Ungdommer mellom 13 og 21 år kan deretter søke på disse jobbene med profilen sin. I fremtiden håper ungdomsentreprenørene å lage et vurderingssystem slik at ungdommene kan bygge opp profilen. Sikkerhet var en viktig del av puslespillet. Derfor har ungdommene vært i kontakt med politiet og jobber med gode løsninger for å implementere bakgrunnssjekk, et anmeldelsessystem og foreldrekontroll for barn under 15 år. 

Navnet på bedriften, WinWin UB, betyr at situasjonen skal være «vinn vinn» for både ungdommene og de voksne, da begge parter får noe godt ut av det. Elevene mener at prosjektet også vil bygge fellesskap mellom generasjonene og styrke den lokale økonomien. 

Løft for samfunnet 

I undersøkelsene ungdommene gjorde da de startet prosjektet fant de ut at flere unge og voksne ønsket å bruke nettsiden. Noe som gikk igjen i skjemaene var de eldre som hadde et ønske om å hjelpe ungdommene og få dem ut av ulovlige miljøer. 

– Vi vil også hjelpe unge mennesker å bli bedre. Hjelpe dem å bygge disiplin og motivasjon slik at de i fremtiden vil ha en bedre arbeidskraft som kan styrke samfunnet. Man kan si at vi bygger ressurser. For eldre mennesker er det mange oppgaver de ikke har mulighet til å gjøre selv. I stedet for at staten må bruke mye penger på å løse slike oppgaver, er det mange ungdommer som kan hjelpe til. Hvis vi bygger en bro som gjør at nærområdet kan hjelpe til, så øker det også samfunnsnytten ungdommer har, poengterer Bilal.