BROA: Dette er broa som skal erstattes av en midlertidig bro i påvvente av en permanent løsning. Foto:
BROA: Dette er broa som skal erstattes av en midlertidig bro i påvvente av en permanent løsning. Foto:Bilde 1 av 1

Midlertidig bro erstatter midlertidig bro