MARKERTE NY SENTRAL: Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune er nå offisiell åpnet i Kabelgata 15. Det ble markert med taler fra byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Gamal (t.h.) og bydelsdirektør i Bydel Bjerke, Bovild Tjønn. Her sammen med avdelingssjef Rolf Bakken. Foto:
MARKERTE NY SENTRAL: Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune er nå offisiell åpnet i Kabelgata 15. Det ble markert med taler fra byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Gamal (t.h.) og bydelsdirektør i Bydel Bjerke, Bovild Tjønn. Her sammen med avdelingssjef Rolf Bakken. Foto:Bilde 1 av 4
OFFISIELT ÅPNET: Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Gamal fikk æren av å klippe snora og åpne Hjelpemiddelformidlingenet i Kabelgata 15. Foto:
OFFISIELT ÅPNET: Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Gamal fikk æren av å klippe snora og åpne Hjelpemiddelformidlingenet i Kabelgata 15. Foto:Bilde 2 av 4
TEKNIKERE I AKSJON: Informasjon om tjenestene Hjelpemiddelformidlingen tilbyr og reparasjon sto på programmet. Ikke minst ble det informert om den nye tjenesten, fremskutt lager av varige hjelpemidler som driftes av ergoterapeuter. Foto:
TEKNIKERE I AKSJON: Informasjon om tjenestene Hjelpemiddelformidlingen tilbyr og reparasjon sto på programmet. Ikke minst ble det informert om den nye tjenesten, fremskutt lager av varige hjelpemidler som driftes av ergoterapeuter. Foto:Bilde 3 av 4
KJØRER UT: Hjelpemiddelformidlingen kjører ut og leverer i gjennomsnitt 200 hjelpemidler daglig. Servicebilene utfører reperasjon og vedlikehold. Foto:
KJØRER UT: Hjelpemiddelformidlingen kjører ut og leverer i gjennomsnitt 200 hjelpemidler daglig. Servicebilene utfører reperasjon og vedlikehold. Foto:Bilde 4 av 4

Hjelpemiddelformidlingen i Kabelgata 15:

– Nå er alt samlet på ett sted

Før var hjelpemiddelformidlingen fordelt på to steder i byen, Grünerløkka og Økern. Nå er alt samlet i en egen sentral for hjelpemidler i Kabelgata 15. Det ble markert med snorklipping, mat og omvising.

– Hjelpemidler kan være nøkkelen til selvhjulpenhet. I dag er det 52.000 personer i Oslo som låner varige eller midlertidige hjelpemidler av kommunen. Ved at alt nå er samlet på ett sted kan tilbudet til byens befolkning bli bedre, sier byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Gamal (SV).

Ved at hele Oslo kommune nå har fått en sentral for hjelpemidler, vil det være lettere å låne hjelpemidler – og ikke minst enklere å låne midlertidige hjelpemidler fra kommunen med nye digitale løsninger.

Servicekontor for Hjelpemiddelformidlingen i Oslo kommune, bestående av tidligere Hjelpemiddellageret for midlertidig utlån og Hjelpemiddelteknisk enhet, åpnet i Kabelgata 15 i Økern næringspark 1. juli 2019, mens den offisielle åpningen fant sted sist onsdag. Informasjon om tjenestene Hjelpemiddelformidlingen tilbyr og reparasjon sto på programmet. Ikke minst ble det informert om den nye tjenesten, fremskutt lager av varige hjelpemidler som driftes av ergoterapeuter.

Hjelp i hverdagen

Den overordnede målsettingen for Hjelpemiddelformidlingen er at det skal være et servicekontor innen nettopp hjelpemiddelformidling. Et sted hvor befolkningen kan få informasjon og hjelp til å skaffe og reparere hjelpemidler. I tillegg til å gi en god brukeropplevelse, ha effektive arbeidsprosesser og god ressursutnyttelse.

– En miljøvennlig by skal være tilgjengelig for alle. Vi i byrådet er opptatt av universell utforming. Ved at flest mulig gater, hus, transportmidler, butikker, kontorer og hele byen er tilgjengelig. Dette er viktig, ved siden av gode tjenester og riktige hjelpemidler.

– Det er et mål for byrådet at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne fungere best mulig i egne hjem og delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet. Med hjelpemidler som hjelper i hverdagen, kan mange leve meningsfulle liv ute og inne, sier byråden.

Digitalisert tiltak

Som en del av sammenslåingen har også utlån av midlertidige hjelpemidler blitt digitalisert. Siden oppstarten er 6000 midlertidige hjelpemidler blitt utlånt. Rullatorer, toalettstoler og toalettforhøyere, dusjkrakker, krykker og rullestoler er det som utgjør mesteparten av utlånene.

– Alt av hjelpemidler til midlertidig utlån er lagret her. Man trenger ingen avtale på forhånd, og brukere kan få hjelpemidlene samme dag. Midler som krever montering vil også bli montert av teknikere.

– Vi ser dette tiltaket som en effektivisering av hjelpemiddelformidlingen i Oslo. I tillegg er det en avlastning for bydelene, sier bydelsdirektør Bovild Tjønn i Bydel Bjerke.

– Bruekre kan komme hit og få med seg et hjelpemiddel på vei ut, smiler avdelingsleder Rolf Bakken på Hjelpemiddelformidlingen.

OFFISIELT ÅPNET: Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Gamal fikk æren av å klippe snora og åpne Hjelpemiddelformidlingenet i Kabelgata 15.

OFFISIELT ÅPNET: Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Gamal fikk æren av å klippe snora og åpne Hjelpemiddelformidlingenet i Kabelgata 15.

Sommeren 2019 ble Hjelpemiddelteknisk enhet slått sammen med Hjelpemiddellageret (midlertidig utlån). Nå er alt samlet i Kabelgata 15.

Ved nedsatt funksjonsevne kan man låne hjelpemidler fra Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune ved kortvarig behov.

Ved langvarig behov kan man låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Ved kortvarig behov kan man låne hjelpemidler i inntil to år. For eksempel krykker, rullestol, rullator og ulike typer hygienehjelpemidler kan lånes.

Ved langvarig behov kan man låne hjelpemidler så lenge du har behov for det. For eksempel alarm- og varslingshjelpemidler, elektrisk rullestol, førerhund, kjøreramper, sittesystemer og hørsels- og synstekniske hjelpemidler kan lånes.

TEKNIKERE I AKSJON: Informasjon om tjenestene Hjelpemiddelformidlingen tilbyr og reparasjon sto på programmet. Ikke minst ble det informert om den nye tjenesten, fremskutt lager av varige hjelpemidler som driftes av ergoterapeuter.

TEKNIKERE I AKSJON: Informasjon om tjenestene Hjelpemiddelformidlingen tilbyr og reparasjon sto på programmet. Ikke minst ble det informert om den nye tjenesten, fremskutt lager av varige hjelpemidler som driftes av ergoterapeuter.

KJØRER UT: Hjelpemiddelformidlingen kjører ut og leverer i gjennomsnitt 200 hjelpemidler daglig. Servicebilene utfører reperasjon og vedlikehold.

KJØRER UT: Hjelpemiddelformidlingen kjører ut og leverer i gjennomsnitt 200 hjelpemidler daglig. Servicebilene utfører reperasjon og vedlikehold.