LØRENTUNNELEN: Både vegg- og takelementer i Lørentunnelens vestgående løp ble skadet i betongbilvelten før jul, skader som også påvirker det elektriske anlegget og brannsikringen i tunnelen. Foto: Petter Looy Nielsen
LØRENTUNNELEN: Både vegg- og takelementer i Lørentunnelens vestgående løp ble skadet i betongbilvelten før jul, skader som også påvirker det elektriske anlegget og brannsikringen i tunnelen. Foto: Petter Looy NielsenBilde 1 av 1

Betongbilvelt påførte Lørentunnelen skader: Nå stenges ett løp i ni dager