Hovinbekken
Hovinbekken FOTO: Bjørbekk & Lindheim

Oslo bys arkitekturpris

Oslo bys arkitekturpris er kommunens pris til ny og god arkitektur og har blitt delt ut siden 2002. Denne gangen er ingen av de tre finalistene innenfor Groruddalens grenser, men det er ikke lange spaserturen heller.

Nedenfor følger de tre finalistene, og vinneren vil offentliggjøres og prisen vil bli delt ut av ordføreren i Oslo rådhus torsdag 12. oktober

Hasle Tre (Redd Barna-huset)

«Hasle Tre er fullt av nyskapende og innovative løsninger som en først forstår når en kommer nærmere på og setter seg inn i byggets tilblivelse. Prosjektet er oppført som et demonterbart og ombrukbart trebygg. Alle de bærende trekonstruksjonene er planlagt og satt sammen slik at bygget etter endt levetid lett kan demonteres og bygningsdelene kan brukes om igjen. Prosjektet kan vise vei for hvordan byggene vi oppfører i dag kan bli del av fremtidens sirkulærøkonomi og representerer en ny epoke i moderne byggeskikk. Men alle disse tiltakene og bærekraftige valgene er likevel ikke nok, om det ikke gir bygg som er gode å være i og som står igjen som vakre hus som beriker byen. Hasle Tre makter å gjøre dette, og målbærer en form for humanisme og aktsomhet ikke bare for miljø og klima, men også for nabolaget og sine brukere.» 

Hasle Tre FOTO: Einar Aslaksen

Hovinbekken (gjenåpningen fra Hasle T til Ensjø T)

«Hovinbekken er gjenåpnet bit for bit. En strekning på halvannen kilometer er åpnet og integrert i park- og bystrukturen mellom dammene i det nye byområdet fra Hasle T til Ensjø T.  

Mellom dammene framstår bekken som en samlende og identitetsgivende nerve, noe unikt som vi bare opplever her. Bekken og parkanleggene den renner gjennom, er viktige leke- og rekreasjonsområder for boligområdene som omkranser den. Bekken og parkdraget framstår i tillegg som en attraktiv urban turdestinasjon, den ligger bare en rask på t-banetur unna for en stor del av byens befolkning.  Bekkeåpningen er et viktig element i håndteringen av det lokale overvannet og flomsikringen, klimautfordringer vi må finne gode og effektive løsninger på. Det er gjort noen gode og avklarede formmessige valg i hvordan natur og bygget landskap møtes.»

Hovinbekken FOTO: Bjørbekk & Lindheim

Nasjonalmuseet 

«Arkitekten beskriver selv to overordnede grep som styrende for det nye museets form. Bygget skulle supplere de to andre viktige bygningene som flankerte Rådhusplassen: Akershus festning og rådhuset. Det nye adkomsttorget, en skjermet liten plass tiltenkt skulpturer og servering, skulle gi besøkende den nødvendige avstanden til byens bråk, og ro til å forberede seg på kunstopplevelsen.  

Utførelsen og detaljeringen av interiøret er behersket og utrolig gjennomarbeidet. Et begrenset antall materialer gir ro og oversikt, og lar kunsten få plass og oppmerksomhet. Skiferen fra fasadene er trukket inn i publikumsarealene. I tillegg er det eik, marmor, kalkstein og bronse.  

Det nye museet har et moderne uttrykk, men bygger på klassiske museumsprinsipper og befinner seg i en lang linje av historiske bygninger. Det er et fremragende og kompromissløst arkitekturverk, med en overordnet klarhet og håndverksmessig gjennomføring vi sjelden ser.» 

Nasjonalmuseet FOTO: Ivar Kvaal