VIKTIG UNGDOMSMEDVIRKNING: Salman Syed (17) sitter i Bjerke ungdomsråd, og er deres representant i Sentralt ungdomsråd (rådet for hele Oslo). Han mener ungdommenes plass i politikken er viktig og skal ta med seg flere saker til neste sentralråd-møte.
VIKTIG UNGDOMSMEDVIRKNING: Salman Syed (17) sitter i Bjerke ungdomsråd, og er deres representant i Sentralt ungdomsråd (rådet for hele Oslo). Han mener ungdommenes plass i politikken er viktig og skal ta med seg flere saker til neste sentralråd-møte. Bilde 1 av 1

Salman Syed (17) representerer Bjerke i Sentralt ungdomsråd