HAR BÅRET SKINNER I 100 ÅR: De gamle t-banesporene på Østensjøbanen er allerede fjernet langs Østensjøveien, og 9. oktober løftes Bryn bru bort for å erstattes av en ny og moderne t-banebru tilpasset ny trasé gjennom Hellerudtunnelen (Foto: Sporveien). Foto: Sporveien
HAR BÅRET SKINNER I 100 ÅR: De gamle t-banesporene på Østensjøbanen er allerede fjernet langs Østensjøveien, og 9. oktober løftes Bryn bru bort for å erstattes av en ny og moderne t-banebru tilpasset ny trasé gjennom Hellerudtunnelen (Foto: Sporveien). Foto: SporveienBilde 1 av 1

Sporveien fjerner 100 år gamle Bryn bru siste helgen i høstferien

Søndag 9. oktober markeres en ny milepæl i Sporveiens arbeid med å oppgradere Østensjøbanen. Da fjernes 100 år gamle Bryn bru, som går over Alnaelva og togsporene mot Grorud. Østensjøveien blir stengt fra fredag morgen 7. oktober til tirsdag formiddag 11. oktober.

Det skriver Sporveien i en pressemelding mandag 26. september.

– Eksisterende Bryn bru er rundt 100 år gammel og har nådd slutten av sin levetid. Brua ble opprinnelig bygget for trikken mellom Vålerenga og Oppsal i 1926, og oppgradert på 60-tallet da t-banen overtok.

– Nå skiftes brua ut med en ny, moderne bru tilpasset Østensjøbanens fremtidige trasé gjennom den nye Hellerudtunnelen, forteller prosjektleder Henning Johnsen i Sporveien.

Vei og t-bane stenges

Arbeidet med å fjerne Bryn bru er stort og omfattende, og krever at Østensjøveien stenges i om lag fire døgn mellom Nils Hansens vei og Jernbaneveien. Østensjøveien er planlagt stengt fra fredag morgen 7. oktober til og med tirsdag 11. oktober. Også to veier under brua, Fagerlia og Brynsengfaret, stenger i dette tidsrommet.

– Selve rivingen av Bryn bru vil skje søndag 9. oktober. Da skjæres brua løs og løftes vekk, for påfølgende oppskjæring og transport bort fra området, forteller Sporveiens prosjektleder Henning Johnsen.

Mens bruarbeidene pågår søndag 9. oktober vil det kjøres buss for t-bane forbi området det jobbes i. For oppdatert reiseinformasjon, se ruter.no eller bruk Ruter-appen.

Ny bru krever plass

Når gamle Bryn bru er fjernet, vil Sporveien starte arbeidet med å bygge en ny og moderne t-banebru på samme sted.

Anleggsarbeidene krever plass, noe som vil påvirke trafikken i området en lengre periode. Brynsengfaret vil bli regulert ned til ett felt fra 7. oktober til medio desember, og Fagerlia blir stengt for biltrafikk til medio mars 2023.

Bil- og busstrafikken i Østensjøveien blir ikke berørt annet enn i perioden 7.-11. oktober. Fram til våren 2023 vil det dessverre ikke være mulig å bruke sykkelfeltene mellom Jernbaneveien og Nils Hansens vei grunnet plass- og beredskapshensyn.

abc