ROPER VARSKO: Ane Skeie Hermansen (t.v.) meldte ifra til foreldre og lokalpolitikere om de varslede kuttene i skolehelsetjenesten. Her i prat med Tale Pleym, Kristin Vindhol Evensen, Gunhild Regland Farstad og Judith Klein i forkant av torsdagens møte i Grorud bydelsutvalg. Foto:
ROPER VARSKO: Ane Skeie Hermansen (t.v.) meldte ifra til foreldre og lokalpolitikere om de varslede kuttene i skolehelsetjenesten. Her i prat med Tale Pleym, Kristin Vindhol Evensen, Gunhild Regland Farstad og Judith Klein i forkant av torsdagens møte i Grorud bydelsutvalg. Foto:Bilde 1 av 2
FAU, skolehelsetjenesten selv og idretten var alle klare til å ta ordet - og kampen - mot kuttene i bydelsutvalget torsdag. På vei opp trappa og inn til møtet... øverst Ane Skeie Hermansen, Gunhild Regland Farstad, Judith Klein og Kristin Vindhol Evensen. Foto: Ørjan Brage
FAU, skolehelsetjenesten selv og idretten var alle klare til å ta ordet - og kampen - mot kuttene i bydelsutvalget torsdag. På vei opp trappa og inn til møtet... øverst Ane Skeie Hermansen, Gunhild Regland Farstad, Judith Klein og Kristin Vindhol Evensen. Foto: Ørjan BrageBilde 2 av 2

Bydel Grorud vil kutte i skolehelsetjenester - møter store protester:

– Tilbudet er viktigere enn noen gang

Foreldre, helsepersonell, tillitsvalgte og rektorer reagerer alle med vantro etter at det ble kjent at Bydel Grorud foreslår å kutte over fire millioner til skolehelsetjenesten.

Det var en tillitsvalgt i skolehelsetjenesten som varslet FAU om hva som var i ferd med å skje. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Bydel Grorud er pålagt å kutte omlag 4,4 millioner kroner på budsjettet for 2022. Dette innebærer etter all sannsynlighet at skolehelsetjenesten må nedbemanne. Pr. nå er det litt uklart hva kuttforslaget vil innebære, men det ser ut til å ramme tilbudene ved Bjøråsen, Ammerud, Apalløkka og Nordtvet spesielt hardt.

– Vi mener dette er fullstendig feil tid eventuelt å skulle kutte i skolehelsetjenesten. Alle ser at det er et økende antall barn som sliter med blant annet skolevegring nå etter pandemien, sier FAU-leder ved Ammerud skole, Meyla Enerly.

Enerly påpeker at skolehelsetjenesten som lavterskeltilbud er en del av det mye omtalte «laget rundt eleven».

– Og det er nå, mot slutten av pandemien, at man kanskje trenger det aller mest.

Derfor stiller foreldrene opp i åpen halvtime under torsdagens bydelsutvalgsmøte på Grorud, for å understreke alvoret i det som er foreslått.

– Nå må vi få fokus på den saken her. Det er veldig, veldig mange som trenger dette tilbudet.

FAU, skolehelsetjenesten selv og idretten var alle klare til å ta ordet - og kampen - mot kuttene i bydelsutvalget torsdag. På vei opp trappa og inn til møtet... øverst Ane Skeie Hermansen, Gunhild Regland Farstad, Judith Klein og Kristin Vindhol Evensen.
 Foto: Ørjan Brage

FAU, skolehelsetjenesten selv og idretten var alle klare til å ta ordet – og kampen – mot kuttene i bydelsutvalget torsdag. På vei opp trappa og inn til møtet… øverst Ane Skeie Hermansen, Gunhild Regland Farstad, Judith Klein og Kristin Vindhol Evensen.
Foto: Ørjan Brage

Må få en avklaring

Tale Pleym (SV) er nestleder i Grorud bydelsutvalg, og er like opprørt som foreldrene over det som har kommet fram. Lokalpolitikerne hadde blitt gjort oppmerksom på kuttforslaget ved forrige møte i arbeidsutvalget for mangfold, oppvekst og kultur.

– Dette er jeg veldig bekymra for. Skolehelsetilbudet er enormt viktig – ikke minst nå etter pandemien. Det er faktisk et av de aller, aller viktigste tilbudene man har på skolene.

Samtidig bekrefter hun at lokalpolitikerne har tenkt å ta tak i saken.

– Vi forventer en avklaring fra bydelsadministrasjonen i BU-møtet torsdag kveld, og så kommer møtet i juni der vi kommer til å begynne arbeidet.

– Er dette noe dere folkevalgte kan endre på i budsjettet for neste år?

– Det er blant tingene vi må få avklart.

Fra bydelsdirektøren

Tale Pleym og bydelsutvalget forventer altså en redegjørelse fra bydelsdirektør Ayub Tughra på møtet torsdag kveld, og i forkant av møtet får avisa en kortversjon av sakens kjerne.

– Kort fortalt er tjenestene bedt om å være forberedt på å tilpasse seg til den økonomiske rammen som kommer fra byrådet for 2023. Den rammen er utgangspunktet når vi starter en budsjettprosess for bydelen, sier Tughra.

Skolehelsetjeneste

• Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud for barn og ungdom mellom 5 og 20 år. Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på. I skolehelsetjenesten kan eleven få hjelp av helsesykepleier og noen ganger også skolelege, fysioterapeut og psykolog.

• De som jobber der har taushetsplikt.

• Skolehelsetjenesten skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen.

Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal skolehelsetjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykiske og fysiske helse, og for å forebygge sykdom og skader. Det innebærer også at helsesykepleier vil snakke med alle om vold, omsorgssvikt og rusmiddelbruk. (Helsenorge.no)