ARBEIDET ER I GANG: Her skal det komme ny turvei.
ARBEIDET ER I GANG: Her skal det komme ny turvei.

Traseen mellom Hellerud og Brynseng blir turvei

Den gamle t-banetraseen mellom de to stasjonene skal bli en turvei, og arbeidet er alt i gang.

Oslo får en helt ny og naturskjønn turvei fra Hellerud til Bryn når t-banen legges i tunnel fra høsten av.

Det skriver Sporveien i en pressemelding.

Siden den siste delen av traseen fortsatt skal brukes av t-banen har det vært en utfordring å sikre god tilkomst til turveien. Men nå har byråd Sirin Stav og byrådsavdelingen funnet finansiering til Helleruds første boardwalk, («bordgang» på norsk), som sikrer tilkomst til turveien fra rett nedenfor Hellerud t-banestasjon. Turveien vil beholde elementer fra Sporveiens virksomhet som en historisk dokumentasjon på at det er kjørt trikk og t-bane på strekningen.

– New York har sin berømte High Line, og nå får Oslo sin egen historiske turvei basert på en gammel skinnegående trasé. Kanskje kan vi også i årene fremover videreutvikle turveien enda mer i en slik retning, til glede for både dem som bor i området og folk fra andre steder i byen, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav.