UTSETTER SKOLEBEHOVSPLANEN: Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) skulle egentlig ha presentert skolebehovsplanen i disse dager. Den er nå utsatt, og kommer først i 2025. (Foto: Oslo kommune/Sturlason).
UTSETTER SKOLEBEHOVSPLANEN: Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) skulle egentlig ha presentert skolebehovsplanen i disse dager. Den er nå utsatt, og kommer først i 2025. (Foto: Oslo kommune/Sturlason). FOTO: Sturlason AS PolyfotoBilde 1 av 1

Utsetter skolebehovsplanen

Den store skolebehovsplanen som sier hvilke skoler som trenger rehabilitering, utvidelse eller nybygg, samt hvor man trenger helt nye skoler, skulle egentlig komme nå. Det gjør den ikke. Byrådet har besluttet at den først blir lagt fram sammen med 2025-budsjettet.

– Vi trenger mer tid for å utarbeide en skolebehovsplan som fanger opp de utfordringene vi står overfor de neste årene. Målet til dette byrådet er å bygge skoler raskere og bedre, og treffe bedre på skolebehovet i en by i endring, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden.

Egentlig skulle skolebehovsplanen ha blitt sendt på høring i løpet av denne våren, men det skjer altså ikke i år. Midtgarden peker på at det er store utfordringer i dagens skolesituasjon som de må ha mer informasjon om.

–  De siste årene har vi sett at mange skoleprosjekter ikke har hatt den fremdriften vi ønsker. Det er ofte flere sammensatte grunner til det, men det nye byrådet har som ambisjon å bygge skoler raskere og bedre – da må vi snu hver stein for å nå ambisjonene. Det har over flere år vært store forsinkelser i flere skoleprosjekter, og dette har gått ut over elevene våre. Flere av skolene er overfylte, og andre skoler har stort behov for oppgraderinger, sier Midtgarden.

Mangel på store nok tomter til nye skoler er en av de store utfordringene. Samtidig understreker Midtgarden at det ikke vil påvirke fremdriften på skoler som står på den gjeldende skolebehovsplanen som ble presentert i 2022.

– Underveis i arbeidet med skolebehovsplanen så vi at planen i større grad bør ta opp i seg endringer som vil påvirke skolebehovet fremover, før den sendes til politisk behandling. Dette mener vi vil gi bystyret et bedre kunnskapsgrunnlag, sier Julie Remen Midtgarden.

Blant annet vil behovet for barneskoler bli mindre, men kapasiteten på videregående skoler er sprengt.

– Det er svært viktig at skolekapasiteten er tilpasset det som faktisk er behovet. I tillegg er jeg opptatt av at vi skal bygge skoler til riktig tid og pris. Elevene i Osloskolen skal ha gode skoleanlegg som fremmer helse, læring og trivsel, og som bidrar til godt læringsmiljø, sier Julie Remen Midtgarden.