Åpning av Grønn åre i Bjerke bydel:

Utsettes grunnet ødeleggelser