ANNONSE
Groruddalen
UT I PRAKSIS: Vg1-elevene Mathias Fjeld (f.h), Edvard Brunskow og Sebastian Benasic skal for første gang ut i praksis på linjen mediaproduksjon og informasjonsteknologi.
 Foto: Mina Wathne

UT I PRAKSIS: Vg1-elevene Mathias Fjeld (f.h), Edvard Brunskow og Sebastian Benasic skal for første gang ut i praksis på linjen mediaproduksjon og informasjonsteknologi. Foto: Mina Wathne

Fyrstikkalleen videregående skole:

Oslo som klasserom

F21 videregående skole er opptatt av elevenes utvikling både som mennesker og i det faglige. Skolen skal starte med fagdager som gir dem mulighet til å ta undervisningen med ut i Oslo.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.02.2023 kl 10:11

F21 sitt motto er «Hver dag vokser du litt». Rektor Mari Indregard forteller at de ønsker at elevene skal kjenne på å vokse som medmenneske og samfunnsborger, i tillegg til det faglige. Skolen er også svært opptatt av elevmiljøet på skolen.

– Vi skal ha et godt mangfold og være en inkluderende skole, der alle kan være seg selv.

F21 er Norges eneste ungdomsskole og videregående skole. De har elever fra 50 forskjellige ungdomsskoler i Oslo.

– Vi pleier å si at vi er hele Oslo, under ett tak, forklarer Indregard.

For videregående utdanning jobber skolen med å starte opp fagdager. Ledelsen ønsker å lage en mer aktiv skolehverdag.

– Det er mange som knytter skole til å sitte foran tavla. Men vi ønsker å bruke Oslo som et klasserom. På fagdagene kan lærerne ta med elevene ut og bruke byen i undervisningen. Vi vil lage en mer variert og spennende skoledag enn det man tradisjonelt har, sier rektoren.

Skolen har et stort fokus på god læring og utvikling, med et dempet karakterfokus og sosialt press.

– Satsingen vår er å drive en trygg og god skole. Vi har læringsfremmende vurderingssituasjoner med et dempet karakterpress så elevene kan fokusere på utvikling og hvordan de lærer best. Det er flere elever som har trukket fram i evalueringer og tilbakemeldinger at F21 er en skole der du kan være deg selv.

Elevinitiativ og engasjement er en viktig del av skolehverdagen. Hvert år arrangeres F21-Liga, som er en stor fotballturnering, i flerbrukshallen. Skolen har en høytidskomité og arrangementskomité som samarbeider med elevrådet for blant annet å arrangere kulturdager, julefeiring, påskeeggjakt, halloween-markering, F21-Liga, basketballturneringer, månedlig åpen mic, kahoot i kantina og roseutdeling på valentinsdagen.

– Vi tar også med vg1-elevene til Tjøme for å bli kjent med klassen og drive med teambuilding i starten av skoleåret. Siste året på skolen arrangerer vi også en tur til utlandet. Tidligere har vi reist til Berlin og Praha.

EN AKTIV UNDERVISNING: Rektor Mari Indregard forteller at F21 jobber med å få fagdager på timeplanen. Da får elevene muligheten til å ta undervisningen ut i byen.
 Foto: Mina Wathne

EN AKTIV UNDERVISNING: Rektor Mari Indregard forteller at F21 jobber med å få fagdager på timeplanen. Da får elevene muligheten til å ta undervisningen ut i byen. Foto: Mina Wathne

En åpen dør

Theresa Reinholtsen (18) flyttet fra oppveksten i Harstad til Oslo før hun skulle starte på videregående. Som helt ny i byen valgte hun å starte på Fyrstikkalleen skole, eller F21 som den kalles.

– Jeg valgte å starte på F21 fordi jeg hadde hørt at det var et godt miljø der. Jeg hadde nylig flytta til Oslo og var helt ny. Jeg følte at på F21 var alle litt nye, siden skolen ikke er så gammel og det er en blanding av elever fra mange skoler. Jeg var like ny som alle andre, og det var like lett for meg å få nye venner som folk fra Oslo.

Nå går Theresa siste året på skolen og sitter i elevrådet. Vg3-eleven forklarer at det sosiale miljøet er viktig for skolen og åpner en dør for elevene.

– Med de sosiale arrangementene som elevrådet er med å planlegge, åpner vi en dør for elevene til å prate med en ny person. Det er ikke alltid like enkelt å gå fram til en ny og slå av en prat. Med kulturdag eller åpen mikrofon er det lettere å prate med noen du ikke har sett før. Arrangementene er samtalestartere og åpner for et tettere fellesskap.

Theresa forklarer at skolens lærere er flinke til å gi tilbakemeldinger i timer og etter vurderinger. Det gir gode utgangspunkt for å forbedre karakterer og egen utvikling. Samarbeidet mellom klassen og lærerne er også noe som er viktig for elevrådsrepresentanten.

– Lærerne er veldig samarbeidsvillige med tanke på tilrettelegging. De forstår at en uke kan være veldig hektisk og hvor viktig godt samarbeid og kommunikasjon er. Én ting som skiller ut skolen er at lærerne er flinke til å forberede oss til høyere utdanning, du har klare forventninger både faglig og kildemessig til tiden etter F21, forteller Theresa.

F21-Liga: En gang i året arrangeres en fotballturnering i flerbrukshallen. Elevene Theresa Reinholtsen (f.h), Karl Erik Berntsen og August Joner gleder seg hvert år til å dele opplevelsen med klassekameratene.
 Foto: Mina Wathne

F21-Liga: En gang i året arrangeres en fotballturnering i flerbrukshallen. Elevene Theresa Reinholtsen (f.h), Karl Erik Berntsen og August Joner gleder seg hvert år til å dele opplevelsen med klassekameratene. Foto: Mina Wathne

Førsteårselevene August Joner (16) og Karl Erik Berntsen(16) deltar begge med mye engasjement i F21-Liga.

– Det er noe vi ser fram til hvert år og snakker mye om med klassen. Det er en veldig fin del av vår hverdag, forklarer Erik.

Erik og August går studiespesialiserende og forteller at det er et godt utvalg av programfag som gjør at du kan velge noe du er interessert i.

– Jeg synes det er en genuin skole med et godt miljø. Ligaen gjør klassemiljøet veldig godt når vi spiller fotball og basket sammen. Vi har et bredt spektrum av muligheter med flere unike programmfag, som entrepenørskap, politikk og menneskerettigheter eller japansk, som legger opp til fremtiden. Du kan velge noe du faktisk er interessert i, forklarer August.

F21 har også et godt mangfold med flere kulturer og elever fra hele Oslo. Erik er fra Bydel Østensjø, August er fra Frogner og Theresa fra Bjerke.

– Personlig hadde jeg valget mellom å starte på F21 eller Lambertseter vgs. Men jeg innså at miljøet var annerledes. På F21 kan alle føle seg inkludert, det er ikke dette lukkede miljøet. Skolen har også veldig gode utvekslingsmuligheter som jeg ikke har sett på noen andre skoler i Oslo.

Ut i praksis

Allerede denne uken skal vg1-elevene fra Informasjonsteknologi og Medieproduksjon ut i praksis. Mathias Fjeld, Edvard Brunskow og Sebastian Benasic er alle enige om at de har lært mye på kort tid med god hjelp fra lærere og topp moderne utstyr som skolen har.

– Jeg valgte F21 fordi det er en fin og ganske ny skole med oppdaterte spesialrom med veldig godt utstyr, forklarer Mathias.

Faget programmering er noe kompisene aldri har drevet med før F21 og noe de synes virket vanskelig.

– Jeg kunne ingenting før jeg startet. Andre året skal vi velge enten medieproduksjon eller informasjonsteknologi. Før var jeg helt sikker på at jeg skulle velge medieproduksjon. Men med de flotte lærerne har jeg lært å elske programmering og informasjonsteknologi, fortsetter han.

Sebastian forklarer at linjen har et veldig åpent læringsmiljø der du kan stille flere spørsmål.

– Lærerne er også veldig flinke til å veilede elevene sine til å velge en praksisplass der vi kan utvikle oss mest, sier Sebastian.

Elevene kan velge å få praksisplass gjennom skolen, eller på skolen. Edvard skal jobbe på IKT-avdelingen på F21. Sebastian skal ha praksis hos Flyktninghjelpen, mens Mathias skal jobbe i bedriften Elis.

IM-elevene forteller at det sosiale miljøet er veldig bra på skolen. Overgangen fra ungdomsskole til videregående kan være vanskelig, men turen til Tjøme var med på å legge et godt grunnlag.

– Klassemiljøet er veldig bra, og man er fri til å være seg selv. Vi har det mye gøy i timene, forteller Edvard.

PROGRAMMERING: Et fag som virket vanskelig er nå blitt en av vg1 elevene Mathias Fjeld (f.h), Edvard Brunskow og Sebastian Benasic sine favorittfag.
 Foto: Mina Wathne

PROGRAMMERING: Et fag som virket vanskelig er nå blitt en av vg1 elevene Mathias Fjeld (f.h), Edvard Brunskow og Sebastian Benasic sine favorittfag. Foto: Mina Wathne

F21 sitt fagutvalg

Adresse: Fyrstikkalleen 21, 0661 Oslo

STUDIESPESIALISERENDE:

Treårig studiespesialisering med fordypning innen realfag, språk, samfunn og økonomi (SSØ).

Programfag realfag: matematikk (R1, R2, S1 og S2), kjemi (1 og 2), biologi (1 og 2), fysikk (1 og 2), og informasjonsteknologi (1 og 2).

Programfag SSØ: språk: engelsk 1, engelskspråklig litteratur og kultur, språk fra det bydekkende tilbudet: russisk, japansk, latin og koreansk.

Samfunnsfag: politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi, historie og filosofi 1, rettslære 1 og 2, psykologi 1 og 2.

Økonomifag: markedsføring og ledelse 1 og 2, entrepenørskap 1 og 2, psykologi 1 og 2.

Matematikk: matematikk R1 og S1.

MEDIER OG KOMMUNIKASJON (MK):

Spesialrom: TV-studio, fotostudio, animasjonsstudio, grafisk-studio, to lydstudioer, egne rom for videoredigering, auditorium med utstyr for konsert og kino.

Matematikk: P1 og P2.

INFORMASJONSTEKNOLOGI OG MEDIEPRODUKSJON (IM):

På vg1 er IM felles. På vg2 kan du fordype deg i enten informasjonsteknikk eller medieproduksjon.

Du lærer: idéutvikling og kreativ problemløsning, om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering, innholdsformidling og historiefortelling, foto, film og grafisk design, kommunikasjon og markedsføring.

TILPASSET OPPLÆRING:

Særskilt tilrettelagt opplæring for elever med fortrinnsrett. Tilbudet tar utgangspunkt i utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Fag: norsk, matematikk, engelsk, naturfag og mediefag

Går du i 10.klasse og skal søke videregående? Les om de ulike skolene her:

ANNONSE