NY LINJE: Linje 26 mellom Ellingsrud og Bislett starter opp i 2024.
NY LINJE: Linje 26 mellom Ellingsrud og Bislett starter opp i 2024. FOTO: Bonanza

Ny busslinje fra Ellingsrud

Den nye rushtidslinjen linje 26 mellom Ellingsrud og Bislett starter opp i 2024, så snart bussene som trengs til å betjene linje 26 er på plass, skriver Ruter i en pressemelding.

10. desember er det oppstart for ny busskontrakt for Oslo Øst, som gjelder busslinjer i Groruddalen. Oppstarten går i all hovedsak som planlagt, med unntak av en nyopprettet linje 26 som skal gå mellom Ellingsrud og Bislett. Den får oppstart i 2024.

Etableringen av linje 26 kommer som et resultat av god dialog med bydelene om kundenes behov i området. Linjen representerer en styrking av tilbudet som opprinnelig var planlagt.

Linje 26 får senere oppstart fordi denne linjen ble besluttet lenge etter at kontrakten for busstjenester i Oslo Øst ble signert. Linje 26 inngikk dermed ikke i den opprinnelige ruteplanen som la grunnlaget for antall busser det var planlagt for.

Det har vist seg mer komplekst enn antatt å få på plass busser til denne linjen. Ruter gjennomfører nå en anskaffelse for drift av linje 26, med beregnet oppstart tidlig i 2024.

– I Ruter gjør vi det som er mulig for å få på plass egnede busser på linje 26 så raskt vi klarer. Ambisjonen er å få det til slik at vi kan starte opp så tidlig som mulig i 2024, sier plandirektør i Ruter, Snorre Lægran.