Folkesport

HURRA FOR MILA!: Fra høyre: Anne-Grethe Woie, kakesjef Åsa Kalvaa, løypesjef Bjørn Håkon Granslo, Grete Iversen, Rune Smedholen og Anne Lise Håkonsmoen. Foto:

Turmarsjer i et kvart århundre – sosialt og mosjon i ett!