Groruddalsporten

BROA: Dette er broa som skal erstattes av en midlertidig bro i påvvente av en permanent løsning. Foto:

Midlertidig bro
erstatter midlertidig bro

Abonnement