Street

STREET: I street-grenen handler det om å gjøre flest mulig, og best mulig, triks i løpet av sin tilmålte tid. Og som navnet antyder foregår dette i en skatepark som simulerer elementer man kan finne ute i bybildet. Foto:

Dette er skating

Abonnement