Universell utforming

UNIVERSELL UTFORMING PÅ SKOLENE: Tidligere var inngangen til Apalløkka skole for bratt. At det nå er tilrettelagt for alle mener Rina Wesenberg, Siavash Mobasheri og Maren Rismyhr har stor betydning. Foto:
Universell utforming på Apalløkka skole:

– Alle skal kunne gå på nærskole

Abonnement