ANNONSE
Groruddalen
STÅR PÅ KRAVA: Knut Hovslien, Annum Saher, Alf Martin Hanssen og resten av aksjonsgruppa. Og med 1500 underskrifter i ryggen er det tydelig at de har stor støtte i kampen.
 Foto: Ørjan Brage

STÅR PÅ KRAVA: Knut Hovslien, Annum Saher, Alf Martin Hanssen og resten av aksjonsgruppa. Og med 1500 underskrifter i ryggen er det tydelig at de har stor støtte i kampen. Foto: Ørjan Brage

Ti år med kamp og motstand mot utbygging på Lindeberg

Siden 2013 har saken om boligbygging på Lindeberg gått fram og tilbake i kommunen. Men verken motstanderne eller utbyggerne viker en tomme - selv etter ti år. Snart legges nok et forslag fram. – Lindeberg er ferdig utbygd, mener aksjonsgruppa.

Publisert:

ANNONSE

– Man husker liksom at folk skal ha et sted å bo, men man glemmer at de trenger et sted å leve også.

Saken om utbygging på Lindeberg senter hadde i februar ti-årsjubileum i kommunens sakssystemer.

– Nå må vi snart få avsluttet dette, sier Alf Martin Hanssen, Knut Hovslien og Annum Saher fra Aksjonsgruppa mot helseskadelig støy og bevaring av Lindebergs bomiljø (heretter Aksjonsgruppa).

Gruppa sier at i henhold til plan- og bygningsloven kan et prosjekt som ikke er gjennomførbart stanses etter tolv uker. Nå som femti ganger så lang tid har gått, er det tydelig at akkurat den hjemmelen ikke har blitt brukt i denne saken.

Hvorfor ødelegge et fungerende bomiljø?

En av de mange kampsakene til aksjonsgruppa er at de mener at Lindeberg faktisk er ferdig utbygget.

– Joda, man kan få inntrykk av at det er god plass her. Men det er fordi det så godt planlagt - og bygget.

I dag bor det ca 8000 mennesker på Lindeberg, med et trafikksystem som er tilpasset denne bebyggelsen.

Og aksjonsgruppa er heller ingen liten gjeng med «NIMBY»-naboer (not in my back yard), men har samlet totalt 1500 underskrifter mot utbyggingen.

Annum Saher er et nyere tilskudd i aksjonsgruppa, og hun har bitt seg spesielt merke i fraværet av friområder i planene.

– Det er allerede stort trykk på friområdene til de eksisterende borettslagene på Lindeberg.

TI ÅR MED UTBYGGINGSKAMP: Alf Martin Hanssen og Knut Hovslien har kjempet mot utbyggingen siden 2013. Annum Saher er en av mange som har engasjert seg i motstanden i løpet av tiåret den har vart.
 Foto: Ørjan Brage

TI ÅR MED UTBYGGINGSKAMP: Alf Martin Hanssen og Knut Hovslien har kjempet mot utbyggingen siden 2013. Annum Saher er en av mange som har engasjert seg i motstanden i løpet av tiåret den har vart. Foto: Ørjan Brage

Hun oppsummerer også hvorfor hun har engasjert seg i saken de siste årene:

– Jeg syns det er så merkelig at man på død og liv skal bygge tettere og dårligere i de delene av byen som allerede er mest belastet av trafikk, støy, trangboddhet og sosioøkonomiske utfordringer.

Manglende møteplasser

– Men Lindeberg senter er jo ikke det mest levende sentret i Groruddalen, er det ikke bra at det skjer noe der?

– Det har fungert veldig godt inntil for et par år siden. Nå forsvinner stadig flere av de små bedriftene, som frukt- og grøntbutikken. Der er gjerne økt husleie trukket fram som grunnen.

Lokalene er eid av samme grunneiere som ønsker utbygging.

– Snart er det egentlig bare den tyrkiske restauranten igjen som sosialt samlingspunkt her, men den skal kanskje også bort? spør de seg.

Gir seg ikke

Saken er altså snart ti år gammel. Aksjonsgruppa har sendt inn hundrevis, om ikke tusenvis med sider av dokumentasjon.

– Hvorfor orker dere å stå i denne byråkratiske virvelvinden år etter år?

– For det første så bor vi jo her fortsatt, det gjelder i høyeste grad nabolaget vårt, sier Alf Martin.

– Og så er det ikke riktig. Vi opplever at det ikke er de samme spillereglene for alle parter. Så vi må innrømme at det har gått en liten «fanden» i oss. Vi skal ikke gi opp kampen her.

Aksjonsgruppa forteller også at de har brakt saken inn som varslingssak i Oslo kommune fordi de mener PBE ikke følger Plan- og bygningsloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Naboloven og Vegloven. Denne varslingssaken er fremdeles ikke besvart, det er heller ikke purringene fra aksjonsgruppa.

Fakta

• Utbyggerne ønsker å bygge boliger i Jerikoveien 1-9.

• Boligene er i hovedsak planlagt der Helsebygget nå står på Lindeberg senter og på tomta som i dag er veiareal, gang- og sykkelsvei og parkeringsplass nord for bussbommen.

• Saken ble først lagt fram i 2013, og har gått fram og tilbake siden da.

• Aksjonsgruppa har fulgt saken siden starten, og har blant annet invitert til folkemøte på Lindeberg skole.

• Byantikvaren har ført opp Lindeberg senter på gul liste.

• Signalene fra utbygger er at bygget oppå t-banebygget er skrotet.

• I saksinnsyn står det blant å lese at forslagsstiller planlegger å sende inn det nyeste planforslaget innen utgangen av mars.

ANNONSE