ANNONSE
Groruddalen

Hensatte søppelsekker på Vestli:

Vet hvem eieren er - får ikke gjort noe

VESTLI: Hensatte søppelsekker skaper stor frustrasjon blant naboer på Vestli. iSEKK sier at eier har bestilt henting hos et annet selskap.
 Foto: Sindre Veum Apneseth

VESTLI: Hensatte søppelsekker skaper stor frustrasjon blant naboer på Vestli. iSEKK sier at eier har bestilt henting hos et annet selskap. Foto: Sindre Veum Apneseth

I flere dager har hensatte søppelsekker på Vestli skapt stor frustrasjon for beboerne i området. Det er snakk om iSEKK-er. iSEKK kjenner til hvem som har etterlatt sekkene, men kan ikke gjøre noe med det.

Publisert:

ANNONSE

iSekkene har stått etterlatt på grøntarealet ved Stovner Rockefabrikk en liten stund. Annstein Garnes i Vestli Vel reagerer. iSekk fjerner kun sekkene på bestilling fra eier. Det mener Garnes er ansvarsfraskrivelse.

– Det virker som ingen vil ta ansvar. Sekkene må bort. Jeg mener i utgangspunktet at det er kjøper som har ansvaret, men et selskap kan ikke fraskrive seg ansvaret uten å forsikre seg om at eier vil fjerne søppelet etter seg. Jeg syns det er veldig rart, og dette kan ikke være måten å drive business på, sier Garnes.

iSekk henter og fjerner sekkene KUN etter bestilling fra eier. Og da vil sekkene oftest bli hentet innen én arbeidsdag, opplyser Brynjar Hopen iSekk.

– Tar ikke dette på alvor

– Vestli Vel kaller dette ansvarsfraskrivelse, er du enig i det?

– iSEKK får du kjøpt ved flere utsalgssteder, og fram til kunden ringer oss har vi dessverre verken oversikt over eier eller lov til å hente inn sekkene. Det er kjøpers eiendom fram til de ringer og bestiller en henting av oss. Det er først når kunden gir oss beskjed om at vi kan plukke opp en sekk og håndtere innholdet på en forsvarlig måte at vi rykker ut og henter sekken.

– Burde ikke dere forsikre dere om at kunden fjerner sekken når vedkommende er ferdig med å bruke den?

– Vårt mål er at en iSEKK skal løse et problem uten at det skaper utfordringer for andre. Vi i iSEKK jobber kontinuerlig med sikkerhet, enten det er i trafikken eller ved å opplyse om hvordan kunden skal unngå brannrisiko dersom sekkene plasseres for tett til bygg. Vi oppfordrer også til å sette en iSEKK på steder hvor det ikke er til sjenanse for forbipasserende eller ved å oppta parkeringsplasser og lignende, samt bestille henting av sekkene. Dessverre er det nok noen som ikke tar dette på alvor.

Mandag sto fremdeles sekkene på området. iSEKK kjenner til hvem som eier sekkene.

– iSEKK har vært i kontakt med eier av sekkene som har opplyst at det er bestilt henting av disse sekkene fra et annet avfalls-selskap.

– Ser for jævlig ut

Garnes blir forelagt iSEKK sitt svar og sier dette:

– Etter min mening skal ikke selskaper som iSEKK få selge sekker uten at det er avtalt retur av disse. Dette er dårlig reklame for iSEKK og andre selskaper i samme genre. Min mening er at iSEKK kun skal kunne selge sekker der retur til deponi er betalt på forhånd.

Annstein Garnes.

Annstein Garnes.

– Selvsagt er det vedkommende som kjøper sekken, og som har griset til, som skal betale for bortkjøringen. Dette ville enkelt vært løst ved forskuddsbetaling. De fleste som kjøper disse er vanlige folk som gjør opp for seg, men i dette, og dessverre flere tilfeller, står søpla til stor sjenanse for oss som bor i nærområdet. I dette konkrete tilfellet er sekkene sågar hensatt midt på et jorde som ofte brukes til å trene hunder, og midt i et turområde langs Tokerudbekken. De fire sekkene er dratt utover, og det ser rett og slett for jævlig ut.

ANNONSE