ANNONSE
Groruddalen
ET GØYALT PROSJEKT: Miljøterapeut Linn Haastøl (bakerst, f.v.), Stine Solbjør Kielland og Frøydis Strømme Jørve, miljøterapeut Arben Fetishi (midten f.v.), rektor Kiet Minh Dang, FAU-leder Meyla Sylvestog Enerly, June (nestleder i elevrådet, foran, t.v.) og Eline (leder i elevrådet) gleder seg til endelig å få et helt nytt samlingssted i skolegården på Ammerud skole.

ET GØYALT PROSJEKT: Miljøterapeut Linn Haastøl (bakerst, f.v.), Stine Solbjør Kielland og Frøydis Strømme Jørve, miljøterapeut Arben Fetishi (midten f.v.), rektor Kiet Minh Dang, FAU-leder Meyla Sylvestog Enerly, June (nestleder i elevrådet, foran, t.v.) og Eline (leder i elevrådet) gleder seg til endelig å få et helt nytt samlingssted i skolegården på Ammerud skole.

Drømmeskolegården på Ammerud blir virkelig

– Se video

Etter tegnekonkurransen i fjor, hvor elevene ble invitert til å tegne sin drømmeskolegård, har FAU ved Ammerud skole jobbet iherdig for å skaffe midler til å kunne realisere prosjektet. Snart er man i havn og prosjektet fullfinansiert. Arbeidet med å forvandle «asfaltsletta» til en aktivitetsoase er snart i gang.

Publisert:

Sist oppdatert: 19.01.2021 kl 17:35

Ammerud skole forbereder seg til virkelig å ruste opp skolegården. De store asfaltflatene skal erstattes med nye husker, ballbinger, fotballbaner, lekestativer og til og med en scene - for å nevne noe.

Bak prosjektet står en arbeidsgruppe med representanter fra nærmiljøet, borettslag, bydelen, kommunen, foreldre, elever og skolen - for å få realisert drømmen om en helt ny skolegård, med plass til folk i alle aldre.

– Forskning viser at de uteområdene som bygges i stor grad tas i bruk kun av gutter, så det er viktig at når vi lager ny skolegård så blir det også plass til annen aktivitet som jenter kanskje foretrekker, forteller Frøydis Strømme Jørve, som har ledet prosjektet med å etablere skolehage ved Ammerud skole.

FAU har nå rettet fokuset mot resten av skolegården.

Skolen arrangerte før sommeren i fjor en tegnekonkurranse, der elevene selv kunne tegne sin drømmeskolegård. Elementer som trampoliner, benker, grøntområder og fotballbaner var noe av det som ble trukket fram av elevene. Både dette og enda mer skal de etter planen få.

– Prosjektet startet da vi møtte elevrådet og fikk høre om ønskene deres. De sa at de hadde mange ting på ønskelista, men at det ikke var mulig å oppnå noe av det. Da måtte vi prøve å gjøre noe med det, uttalte FAU-leder Meyla Sylvestog Enerly da det ble tatt initiativ til tegnekonkurransen.

Drømmeskolegården på Ammerud blir virkelig
Nå skjer det! Elevene på Ammerud skole og hele nærmiljøet får sin etterlengtede drømmeskolegård.

Mer for alle

Den eksisterende skolegården på Ammerud skole er stor, men det er ikke så mange aktivitetsmuligheter. Spesielt for de eldre elevene er det lite å finne på i friminuttene.

– Vi har ikke så mye å gjøre i friminuttene, så vi blir stort sett bare stående og snakke uten å gjøre noe særlig, forklarer elevrådsleder Eline, og fortsetter:

– De gangene vi er på fotballbanen spiller vi fotball, men når vi ikke er der så er det ikke så mye å gjøre.

Elevrådet håper at når den nye skolegården er ferdig, så vil det være noe å gjøre for alle. Det er noe FAU-lederen understreker at det har vært et stort fokus på. Hun har stått i front for initiativet for prosjektet, som hun beskriver som et løft for hele nærmiljøet på Ammerud.

– Her skal det være rom for alle å komme sammen i aktivitet og bli bedre kjent med hverandre, sier hun.

Foto: Fragment

Foto: Fragment

Foto: Fragment

Foto: Fragment

Rektor Kiet Minh Dang er svært glad for at det nå blir tilrettelagt for mer aktivitet hos elevene.

– Det er store levekårsutfordringer i Bydel Grorud, og våre elever kommer dårlig ut i levekårsundersøkelsen. Færre elever driver med organiserte aktiviteter og de er mindre fysisk aktive enn i andre deler av byen, forklarer han.

Den nye skolegården skal være en enkel måte å øke den fysiske aktiviteten hos elevene, slik at også de som ikke driver med organisert aktivitet på fritiden kan bevege seg mer.

– Vi tror at når skolegården blir mer innbydende, så gjør det at elevene blir mer aktive.

Nesten fullfinansiert

Ambisjonene for den fremtidige skolegården er høye; fotballbane, ballbinge, trampoliner, husker og nye lekeapparater koster mye. Meyla Sylvestog Enerly og resten av FAU har skrevet utallige søknader om ulike tilskudd. Allerede har Sparebankstiftelsen DNB, Groruddals-satsingen (bomiljøtilskudd) og - nå rett før jul - Kulturdepartementet kommet med tilskudd til den nye skolegården. Det siste tilskuddet lyder på hele 3.252.000 kroner.

Dette har naturlig nok skapt stor glede, takknemlighet og entusiasme hos alle de som har stått på i prosjektet.

– Det siste tilskuddet fikk vi med Undervisningsbygg for å etablere nyskapende aktivitetsarenaer, og da vi sendte søknaden tenkte vi at dette kanskje ikke er nytenkende nok, men det var det, sier Enerly med et bredt smil.

Stine Solbjør Kielland er også med i skolens FAU, og håper og tror at de vil få inn det resterende beløpet før prosjektstart.

– Forhåpentligvis kan vi få gjort ferdig alt samtidig, og slippe å nedprioritere elementer i skolegården som vi egentlig har veldig lyst til å beholde, sier hun, og utdyper:

– Vi har større ambisjoner enn at skolegården kun skal være for elevene på skolen i friminuttene. Et av elementene vi har planlagt å bygge er en scene ved hovedinngangen, som både kan brukes til skolearrangementer, men også til andre arrangementer utenfor skoletid.

De tre FAU- og prosjektrepresentantene, sammen med skolens ledelse og elevene, håper at man til sommeren kan starte med arbeidet og forvandle skolegården til alle elevers drøm.

– Prosjektet har etter hvert vokst til å bli et veldig stort prosjekt, så jeg håper at vi kan se skolegården ferdig ved juletider i år, sier rektor.

Hilsen fra kultur- og likestillingsministeren

Kulturdepartementet har tildelt vel 3,2 millioner kroner til bygging av et uteområde på Ammerud skole. Pengene kommer fra en tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.
 Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

- Nå kan elevene ved Ammerud skole glede seg. Med dette tilskuddet vil dere få et helt nytt uteområde med mange morsomme aktiviteter. Uteområdet er planlagt spesielt for dem som ikke deltar i organisert aktivitet og her skal det bli aktivitet hele året. Det kommer tuftepark, huske, trampoline, hengekøyer, klatreelementer, multisportbane, løpebane, basketkurver og mye annet. Dette tror jeg blir bra for hele nærmiljøet på Ammerud, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

- Jeg håper det nye uteområdet blir et populært sted å samles, treffe venner og ha det gøy, sier Abid Raja.

Så mye koster ny skolegård

• Prosjektet er estimert til 10,5 millioner kroner.
• Det er foreløpig samlet inn 9,5 millioner kroner gjennom følgende bidrag:
• Ammerud skole: 2 millioner.
• Undervisningsbygg: 2 millioner.
• FAU: 600.000 kroner.
• Sparebankstiftelsen DNB: 600.000 kroner.
• Groruddals-satsingen (bomiljøtilskudd): 800.000 kroner.
• Kulturdepartementet: 3,2 millioner kroner.

Undervisningsbygg anslår at kostnadene kan øke. En tilsvarende skolegård hos Lakkegata skole fikk en endelig kostnadsramme på 20 millioner kroner. FAU søker derfor fortsatt ytterlige midler.

Nøkkelord

ANNONSE