ANNONSE
Groruddalen
DET NYE STYRET: Høybråten velforening er i de trygge hendene til nestleder Villy Kolstad (f.v.), ny sekretær Yvonne Yvonne Grønhaug, styremedlem Dag Oskar Jensen, ny leder Lars Ottersen, ny regnskapsfører Nils Kristian Fossum og styremedlem Trude Rønning. Styremedlem Harald Henriksen var ikke til stede.
 Foto: Privat

DET NYE STYRET: Høybråten velforening er i de trygge hendene til nestleder Villy Kolstad (f.v.), ny sekretær Yvonne Yvonne Grønhaug, styremedlem Dag Oskar Jensen, ny leder Lars Ottersen, ny regnskapsfører Nils Kristian Fossum og styremedlem Trude Rønning. Styremedlem Harald Henriksen var ikke til stede. Foto: Privat

Villy takker av, men fortsetter som nestleder på Høybråten

Årsmøtet ble holdt i velhuset ved Høybråten stasjon onsdag 15. mars 2023. Det var 19 medlemmer til stede.

Publisert:

Dokumentene var lagt ut på Velforeningens hjemmeside, og man kunne få papirkopier til bruk på møtet. Leder Villy Kolstad ønsket alle velkommen og innkallingen ble godkjent.

Vårt trofaste medlem Jan Haanæs ble atter en gang valgt til møteleder, noe som gir kvelden struktur og orden.

Harald Hoff og Frøydis C. Stenerud meldte seg til å underskrive protokollen.

Årsrapportene fra alle komiteene ble gjennomgått. Det er stor aktivitet i Velforeningen.

Både årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent, etter en liten korrigering i årets budsjett.

Å få folk til å bli værende i parken til all underholdning er over på parkkveldene ble diskutert. Det er stort oppmøte, men en del trekker seg tilbake når skolekoret, HSMK og tryllekunstneren er ferdige med sine opptredener. Det er for få igjen når de store artistene skal på scenen. Det er svært leit for artistene.

Velforeningen tar gjerne imot flere gevinster til både parkkvelden og juletrefesten. Alt er kjærkomment, stort og smått.

GODE SAMTALER: De engasjerte medlemmene i Høybråten Velforening møttes til årsmøte på Høybråten stasjon.
 Foto: Frøydis Cederkvist Stenerud

GODE SAMTALER: De engasjerte medlemmene i Høybråten Velforening møttes til årsmøte på Høybråten stasjon. Foto: Frøydis Cederkvist Stenerud

Fra valgkomiteen tok Glenn Mørk ordet.

Han fortalte at Villy Kolstad, leder av foreningen gjennom mange år, nå gir seg.

Foreslått ny leder er Lars Ottersen som har sagt «ja». Han kunne ikke være tilstede, men ble enstemmig valgt ved akklamasjon, for 1 år.

Sekretær Anne Jenner, går også ut av styret, etter ca. 20 år i jobben.

Foreslått som ny sekretær er Yvonne Grønhaug, enstemmig valgt ved akklamasjon, for 1 år.

Nestleder Didrik Enersen, trekker seg også ut, etter lang fartstid i styret.

Villy Kolstad har takket ja til nestlederjobben. Enstemmig valgt ved akklamasjon, for 2 år.

Trofast regnskapsfører Harald Henriksen har valgt å gi plassen sin til Nils Fossum, også enstemmig valgt ved akklamasjon, for 2 år.

Villy K. takket Jan H. for et ryddig møte. Blomster ble overrakt.

Villy benyttet samtidig sjansen til å takke alle komitemedlemmene for en fantastisk tid, med alle tiders samarbeid.

Villy mente det er bra at det nå er nye og yngre koster som skal feie veien fremover. Lykke til.

Foreningen har hatt flere bautaer, som har stått på i mange år. Både Villy og Harald, Anne og Didrik har gjort mer enn sin del for foreningen. En stor takk til alle fra resten av medlemmene.

Anne takket også for seg, for mange fine år.

Villy, Anne og Didrik fikk hver sin vakre blomsterbukett, vel fortjent. Dessverre kunne ikke Harald Henriksen være tilstede.

Et godt møte ble avsluttet med kaffe og deilige kringler, og så kunne skravla gå, og det gjorde den. Vel blåst.

ANNONSE