Organisasjon

Vi jobber blant annet for dette

 • Groruddalen Miljøforum (GM) ble stiftet i 1988 for å forene alle gode krefter for å oppnå en positiv miljøutvikling av våre nærområder.
 • GM er en fri og uavhengig interesseorganisasjon og et debattforum for alle som ønsker å delta i miljøskapende virksomhet i Groruddalen.
 • GM skal registrere og påpeke behov som må fylles for å gjøre Groruddalen til et godt sted å bo og arbeide.
 • GM er en paraplyorganisasjon hvor vellene, borettslag/sameier, andre organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som er opptatt av miljøsaker i Groruddalen kan være medlemmer.

GM engasjerer seg særlig i

 • Vei- og kollektivtrafikk
 • Større utbyggings- og reguleringssaker
 • Luftforurensning
 • Støyproblemer
 • Flytrafikken
 • Bevaring av rekreasjonsområder for beboerne
 • Forsøpling
 • Miljøsaker generelt

Saker GM har fått gjennomslag for de senere år:

 • Kampen mot sentergata på Furuset
 • Mot bygging av McDonald på Stovner
 • Mot trailerparkering og bussgjennomkjøringer på Veitvet
 • Start av arbeid med en tungtrafikkplan for Groruddalen

Styrets sammensetning i 2016

Se protokoll fra årsmøtet 10. mars 2016

Leder: Ragnar Torgersen • E-post ragnarto@online.no
Nestleder: Eva Rueslåtten • E-post: evarue@online.no

Sekretær: Torstein Winger • E-post: torsteinwinger@hotmail.com

Styremedlemmer:
Frode O. Hansen • E-post: fohanse@online.no
Erik Grønvold • E-post: Erik.Gronvold@senior.hioa.no
Rita Andersen • E-post: arnerita@online.no
Arne Bardalen • E-post: arb@skogoglandskap.no

Varamedlemmer:
Bjørn Engstrøm • E-post: bj-en@online.no
Carl Solberg • E-post: carl.o.solberg@gmail.com
Peter Sollie • E-post: peter.sollie@pbe.oslo.kommune.no
Dag Tveit Bråthen • E-post: d.t.brathen@gmail.com

Diverse informasjon

Valgmøte i Grorud samfunnshus 1. september 2015
Folkemøte: Groruddalens interesser i bystyret og stortinget
Folkemøte: Ahusbanen - når kommer den?
Åpent møte: Veien videre for Groruddalen
03-11-2014 Bymiljøetaten Tilsagnsbrev
24-09-2014 Nærmiljøkonferansen
2014 Medlemskontingent

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!