Innmelding

Fyll ut skjemaet og meld deg inn i Groruddalen Miljøforum i dag!

Meld deg inn her

Kontingent 2024:
Personlig medlemskap kr. 150,-
Familier kr. 300,-
Velforeninger/borettslag/bedrifter kr. 450,-

Last ned brosjyren med informasjon om GM.

Groruddalen Miljøforum
c/o Heidi Trøen
Ravnkollbakken 55
0971 OSLO

Bankkonto: 6072 05 15566

E-post Groruddalen Miljøforum: 
miljoforum.adm@groruddalen.no