Organisasjon

Styrets sammensetning

Leder: Heidi Trøen
Nestleder: Bjørn Engstrøm

Styremedlemmer:
Torstein Winger
Knut Røli
Bjørn Åge Hansen
Jack Grimsrud

Varamedlemmer:
Erik Grønvold
Ole-Jørgen Pettersen
Ola Steig

Kasserer:
Jan-Morten Kjelstad

Regnskapsfører:
Jan-Morten Kjelstad

Revisor:
Jenusiyia Srisgantharajah

Sekretær:
Knut Røli

Vedtekter Groruddalen Miljøforum:
Vedtekter GM revidert 2014

Protokoller årsmøter:
Se protokoll fra årsmøtet 2024
Se protokoll fra årsmøtet 2023
Se protokoll fra årsmøtet 2021
Se protokoll fra årsmøtet 2020
Se protokoll fra årsmøtet 2019
Se protokoll fra årsmøtet 2018
Se protokoll fra årsmøtet 2017

Hva er Groruddalen Miljøforum?

 1. Groruddalen Miljøforum (GM) ble stiftet i 1988 og er en fri og uavhengig interesseorganisasjon. Den skal være et debattforum for miljøskapende virksomhet Groruddalen. GM er nøytral i forhold til religion, livssyn og partipolitikk.
 2. GMs formål (vedtekter § 2):
  • GM skal arbeide for gode boligforhold og gode levekår i Groruddalen.
  • GM skal være idegiver og korrektiv til politiske myndigheter, organisasjoner, bedrifter og andre.
  • GM skal påse at hensynet til miljøkvalitet og trivsel får prioritet i alle utbyggings- og reguleringsplaner som berører Groruddalen.
 3. Medlemmer av GM er først og fremst velforeninger, men også noen bedrifter, borettslag og enkeltpersoner. GM finansieres av medlemskontingent og støtte fra Oslo kommune.
 4. GM arbeider for å skape en ambisiøs byutviklingsvisjon for Groruddalen, sammen med dalens innbyggere, for å gi våre politikere og andre beslutningstakere en ledestjerne til å bli inspirert av og til å gi dalen en trygg og god utvikling.
 5. GM er særlig opptatt av god byutvikling, bevaring av grønne arealer og god samferdsel i dalen. Informasjonsvirksomhet er også prioritert. I reguleringssaker avgir GM en rekke høringsuttalelser hvert år. GM gir innspill til blant annet Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan osv.
 6. GM arrangerer folkemøter, valgmøter og andre møter med politikere, møter for velforeningene og skriver avisinnlegg osv. GM har et nært og godt samarbeid med Akers Avis/Groruddalen.