Organisasjon

Styrets sammensetning

Se protokoll fra årsmøtet 2022

Leder: Torstein Winger
Styret kan oppnevne nestleder ved behov.

Styremedlemmer:
Heidi Trøen
Erik Grønvold
Trond Botnen
Lene-Karin Wiberg
Ragnar Torgersen

Varamedlemmer:
Eva Rueslåtten
Bjørn E. Engstrøm
Ole-Jørgen Pettersen

Revisor:
Kathrine Veum

– – –

Se protokoll fra årsmøtet 19. mars 2019
Se protokoll fra årsmøtet 13. mars 2018
Se protokoll fra årsmøtet 28. mars 2017

– – –

Klimatoppmøtet 2017

Groruddalen Miljøforum var medarrangør for klimatoppmøtet i Furuset bibliotek og aktivitetshus 27. mars 2017. Se annonsen for møtet her, og reportasjen i etterkant her.

Vi jobber blant annet for dette

 • Groruddalen Miljøforum (GM) ble stiftet i 1988 for å forene alle gode krefter for å oppnå en positiv miljøutvikling av våre nærområder.
 • GM er en fri og uavhengig interesseorganisasjon og et debattforum for alle som ønsker å delta i miljøskapende virksomhet i Groruddalen.
 • GM skal registrere og påpeke behov som må fylles for å gjøre Groruddalen til et godt sted å bo og arbeide.
 • GM er en paraplyorganisasjon hvor vellene, borettslag/sameier, andre organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som er opptatt av miljøsaker i Groruddalen kan være medlemmer.

GM engasjerer seg særlig i

 • Vei- og kollektivtrafikk
 • Større utbyggings- og reguleringssaker
 • Luftforurensning
 • Støyproblemer
 • Flytrafikken
 • Bevaring av rekreasjonsområder for beboerne
 • Forsøpling
 • Miljøsaker generelt

Saker GM har fått gjennomslag for de senere år:

 • Kampen mot sentergata på Furuset
 • Mot bygging av McDonald på Stovner
 • Mot trailerparkering og bussgjennomkjøringer på Veitvet
 • Start av arbeid med en tungtrafikkplan for Groruddalen

Diverse informasjon

Valgmøte i Grorud samfunnshus 1. september 2015

Folkemøte: Groruddalens interesser i bystyret og stortinget

Folkemøte: Ahusbanen – når kommer den?

Åpent møte: Veien videre for Groruddalen

03-11-2014 Bymiljøetaten Tilsagnsbrev

24-09-2014 Nærmiljøkonferansen

2014 Medlemskontingent