Høringsuttalelser

2024

2024-03-14 Ammerudveien 20-22 – Omregulering
2024-01-14 Gamle Strømsveien 110 – Ellingsrud gård
2024-01-04 Lutvannsveien 60 – Lutvann leir
2024-04-15 Kalbakkveien 4-6 – Kalbakken senter
2024-06-19 Ulvenveien 92C – Skole med fellesfunksjoner
2024-06-19 Bjørnheimveien 26 – Høybråten

2023

2023-12-20 Kommuneplanen arealdel
2023-11-28 Haraldrudveien 20 – Planprogram
2023-11-14 Uttalelse til kommuneplanens arealdel fra grøntgruppen i Groruddalen Miljøforum
2023-10-27 Kabelgata 1-39 Haraldrud
2023-09-01 Bjerke – Parkbyen og Torgbyen
2023-08-14 Småhusplanen
2023-04-16 Selma Ellefsens vei 15 – Planprogram og detaljregulering
2023-03-22 Planporgram – VPOR Grorud sentrum
2023-02-02 Forslag til handlingsplan med tiltak for grønne tak og fasader
2023-01-20 Lagring og mellomlagring av avfall i Micheletveien 61

2022

2022-11-13. Høringsuttalelse.  Reguleringsplan Oslos ytre by.
2022-11-13. Høringsuttalelse.  Lørenskog kommune. Arealdelen av kommuneplanen.
2022–10–31 Bestilling av oppstartsmøte. Innspill. Tangerud sør
2022–09–01 Begrenset høring. Strømsveien 314. Kjelsrud. Ny politistasjon
2022–08–22 Høringsuttalelse. Østre Aker vei 90 mfl. «Siemenstomta»
2022-08-03 Høringsuttalelse. Økern torgvei 6 mfl
2022-07-08 Høringsuttalelse. Nye Aker sykehus. Statlig reguleringsplan
2022-05-30 Høringsuttalelse. Reguleringsplan for småhusområder
2022-05-22 Høringsuttalelse. Økernveien 145 mfl
2022-03-17 Høringsuttalelse. Oppstart Harald Sohlbergs vei 7-9
2022-02-21 Høringsuttalelse. Økern torgvei 1 og Økernveien 148-150
2022-02-01 Høringsuttalelse. Varsel om oppstart for Trondheimsveien 529 (Grorud leir)

2021

2021-12-16 IKEA. Oppstart. Detaljregulering
2021-11-29 Strømsveien 314 – ny politistasjon på Kjelsrud
2021-11-25 Høringsuttalelse. Østre Aker vei 25 mfl
2021-11–07 Høringsuttalelse sammen med Alnaelvas Venner. Utslipp av anleggsvann til Alnaelva
2021-10-18 Høringsuttalelse. Lørenskog kommune. Arealdelen
2021-09-11 Høringsuttalelse. Økern torgvei 6 mfl.
2021-08-16 Høringsuttalelse. Småhusplanen
2021-06-25 Høringsuttalelse. Haugerudsenteret 45 mfl
2021-06-03 Høringsuttalelse. Aker sykehus, Trondheimsveien 235
2021-05-27 Høringsuttalelse. Selma Ellefsens vei 2-6
2021-05-16 Høringsuttalelse. Nye vannforsyningstunneler i Oslo (stamnettet)
2021-04-07 Høringsuttalelse. Østre Aker vei 17-21 (Økern)
2021-03-03 Høringsuttalelse. Strategi for grønne tak og fasader
2021-02-25 Høringsuttalelse. Lahaug skytebane
2021-02-09 Kommuneplanens arealdel. Forslag til Planprogram
2021-02-01 Høringsuttalelse. Ammerudveien 20-22.  Offentlig ettersyn – detaljregulering

2020

2020-11-24 Høringsuttalelse. Østreheimsveien 28. Oppstart av planarbeid
2020-11-07 Høringsuttalelse. Oppstart planarbeid. Østre Aker vei 25
2020-10-15 Høringsuttalelse. Refstadveien 60-74
2020-10-11 Høringsuttalelse. Oppstart planarbeid – Bjørnheimveien 26
2020-09-24 Høringsuttalelse. Strømsveien 314A. Kjelsrud. Politistasjon
2020-09-15 Høringsuttalelse. Økern torgvei 1 mm
2020-09-11 Høringsuttalelse. Lørenskogs kommuneplan, samfunnsdelen.
2020-08-30 Høringsuttalelse. Oppstart detaljregulering barnehage. Ellen Gleditsch vei 88
2020-08-24 Høringsuttalelse. Ny vannforsyning Oslo.  Stamnettprosjektet VAV.
2020-06-22 Høringsuttalelse VPOR Haraldrud – endringer
2020-06-17 Høringsuttalelse Oppstart Linderud senter m.m.
2020-06-15 Høringsuttalelse – begrenset Karihaugveien 22
2020-04-20 Høringsuttalelse. Detaljregulering. Offentlig ettersyn. Refstadveien 102.
2020-04-19 Høringsuttalelse. Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030
2020-04-03 Samferdselsdepartementet.  Innspill til Nasjonal Transportplan
2020-03-26 Høringsuttalelse. Detaljregulering Furuset Hageby – «demenslandsby»
2020-03-03 Høringsuttalelse. Østre Aker vei 90 m. fl. Oppstart av detaljregulering.
2020-02-13 Høringsuttalelse GM Baneløsning Nedre romerike
2020-02-13 Byråd for miljø og samferdsel. Endring i drift av grøntanlegg.
2020-02-09 Høringsuttalelse. Oppstart av planarbeid og off. ettersyn av planprogram. Stubberud
2020-02-03 Høringsuttalelse. Detaljregulering. Offentlig ettersyn – Martin Strandlis vei 10
2020-01-19  Høringsuttalelse. Oppstart detaljregulering. Hans Møller Gasmanns vei 3
2020-01-05  Forhåndsuttalelse. Oppstart detaljregulering Økern Sentrum

2019

2019-11-27  Høringsuttalelse.  Økernveien 119-121 mfl. Oppstart detaljregulering
2019-11-17 Høringsuttalelse. Selma Ellefsens vei 2 på Økern.  Oppstartsmøte
2019-11-14 Høringsuttalelse.  Økern S – Selma Ellefsens vei 15 mfl. Utvidelse
2019-09-18 Høringsuttalelse_Bjerke Travbane
2019-08-29 Høringsuttalelse. Østre Aker v. 29 og Østre Aker vei som «aveny»
2019-08-23 Høringsuttalelse. Søren Bulls vei 35 mfl. på Furuset
2019-07-04 Statens vegvesen. Brev om avrenning fra E6 ved Alnabru til Alnaelva.
2019-07-03 EBY Brev nr. 2 om sigevann fra Stubberud
2019-06-05 Samferdselsdepartementet. Innspill til NTP 2022-2033
2019-05-23 Høringsuttalelse. Innspill til oppstart av planarbeid på Stubberud
2019-05-14 EBY. Brev om sigevann på Stubberud
2019-04-26 Høringsuttalelse. Detaljregulering Refstadveien 102
2019-04-08 Uttalelse planprogram Rødtvet
2019-04-07 Høringsuttalelse Aasta Hansteens vei 2 på Stovner
2019-03-17 Haugerud-Trosterud. Byutviklingskomiteen.  Støtteuttalelse fra GM
2019-02-05 Høringsuttalelse. Planprogram med VPOR for Nedre-Rommen
2019-01-12 Høringsuttalelse. Offentlig ettersyn. Detaljregulering av Nedre Kalbakkvei 2-4xx

2018

2018-11-26 Høringsuttalelse. Nytt gjenvinningsanlegg på Haraldrud
2018-11-19 Høringsuttalelse. Storbylegevakt Aker Sykehusområde
2018-11-17 Høringsuttalelse. Den grønne ringen – Hovinbyen
2018-11-01 Høringsuttalelse Obos Nye Hjem AS – detaljregulering av Martin Strandlis vei 10 til boligformål
2018-10-02 Byvekstavtale. Brev – innspill til forhandlingene (samferdsel)
2018-09-24 Høringsuttalelse om Huken. Fra aksjonen Stopp Huken-Vern Marka
2018-09-01 Høringsuttalelse Handlingsplan mot støy i Oslo byområde 2018-2023
2018-08-27 Høringsuttalelse Områderegulering Kjelsrud
2018-06-28 Høringsuttalelse – oppstart Grorud stasjon
2018-06-25 Høringsuttalelse Vollebekkveien 2
2018-01-12 Høringsuttalelse. Planprogram Aker sykehusområde
2018-01-03 Refleksjoner i Akers Avis Groruddalen ved Eva Rueslåtten og Ragnar Torgersen

2017

2017-11-02 Høringsuttalelse oppstart av planarbeid – Nedre Rommen.docx
2017-10-22 Brev til Bydel Alna Politihøyskolen til Groruddalen
2017-09-02 Planprogram Haugerud-Trosterud
2017-07-08 Høringsuttalelse. Selma Ellingsens vei 15 mfl ved Økern
2017-06-18 Høringsuttalelse Planprogram m/VPOR Rødtvet
2017-06-13 Høringsuttalelse Østre Aker vei 90
2017-02-15 Stortinget. Eierseksjonsloven
2017-01-18 Høringsuttalelse E6 – Manglerudprosjektet

2016

2016-11-25 Debattinnlegg om Oslopakke 3 i Akers Avis Groruddalen
2016-10-05 Byrådet Tverrgående t-baneforbindelse i Groruddalen
2016-09-12 Høringsuttalelse VPOR for Haraldrud
2016-07-08 Uttalelse om detaljregulering av Ammerudveien 20 og 22
2016-07-01 Samferdselsdept om Nasjonal transportplan 2018-2029
2016-06-16 Høringsuttalelse om ny gang- og sykkelbru over Østre Aker vei ved Linderud
2016-06-11 Høringsuttalelse Vollebekkveien 2B
2016-04-27 Høringsuttalelse KVU Oslo-Navet til Jernbaneverket
2016-03-14 PBE Høringsuttalelse om Lindeberg
2016-01-25 Huken Klage til Miljødir via fylkesmannen
2016-01-13 Bymiljøetaten turveistrategi

2015

2015-07-07 Høringsuttalelse Lørenskog Vinterpark – off ettersyn
2015-06-15 Høringsuttalelse VPOR Stovner-Rommen
2015-04-17 Reguleringsplan Ødegården Lørenskog
2015-02-27 Høringsuttalelse. Regional plan for areal og transport
2015-02-08 Høringsuttalelse. Off. ettersyn Per Krohgs vei 2
2015-02-05 Høringsuttalelse Hovinbyen
2015-01-07 Byråd-Miljø-Samferdsel_Tungtrafikkskilting

2014

2014-10-02 Høringsuttalelse Planprogram Haraldrud
2014-11-10 Ammerudveien 105
2014-08-22 Ishall Ødegården
2014-07-05 Lutvann leir
2014-06-20 Østre Aker vei 100 og Veitvetveien 23
2014-05-22 Byutviklingskomiteen – e-post om turvei
2014-05-19 Ravnkollen. Avisinnlegg
2014-05-05 VPOR Vollebekk
2014-04-19 Posten-Brings godssenter på Alnabru
2014-04-03 Lørenskog Vinterpark
2014-03-05 Oppstart Per Kroghs vei 2
2014-02-21 Postens godssenter_Brev til PBE om trailerparkering
2014-01-31 Haraldrud_Brev til Miljødirektoratet
2014-01-05 Oppstart Linderud Leir

2013

2013-10-23 PBE Oppstart planprogram Nedre Rommen
2013-06-11 Høringsuttalelse Prinsipplan Kjelsrud
2013-05-21 Høringsuttalelse_Ulvenområdet