Bydelshus_Furuset

Informasjon fra Bydel Alna mai 2024

Møte i Alna bydelsutvalg


Møtet finner sted på Innbyggertorget, Trygve Lies plass 6, torsdag 2. mai kl 18.00.

Møtet starter med åpen halvtime der publikum gis anledning til å stille spørsmål, eller fremme synspunkter uten debatt.

Ønsker du å fremme dine synspunkter i åpen halvtime?
Send påmelding til camillatomren@bal.oslo.kommune.no

Et utdrag av saker til behandling:
– Rapport per 1. kvartal for Bydel Alna
– Verbalvedtak 7-24: Barnas stasjon
– Forslag til fartsdempende tiltak- innspill fra Bydel Alna

Fullstendig saksliste finner du på einnsyn.no.
Selve møtet strømmes direkte på Facebook-siden til Bydel Alna fra kl. 18.00 torsdag.

Vel møtt!

Mari Morken
leder, Alna bydelsutvalg

Møter i komiteer, råd og utvalg

Alle politiske møter er åpne for publikum, og møtekalender for 2024 er publisert. Se bydelens nettsider for mer informasjon:
www.oslo.kommune.no/bydel-alna/


Alna GründerHub


Du kan låne lokaler i Alna bydelshus

Er du med i en frivillig organisasjon, lag eller forening i  Bydel Alna? Da kan du låne lokaler i Alna bydelshus!

Lokalene i bydelshuset er perfekte til møter og aktiviteter som ikke krever mye utstyr. 

Møterommene kan bookes kl. 16.00 – 21.00. Innbyggertorget kan du booke hele dagen, fra kl. 08.30-21.00. 

Les mer om utlån av lokaler i bydelshuset på våre nettsider.

Har du spørsmål om lån av lokaler i Alna bydelshus? 

Ta kontakt på tlf. 94 02 24 72 eller 48 88 17 05. Velkommen!Bydel Alna

Trygve Lies plass 6, 1051 Oslo. Telefon 21 80 21 80
www.oslo.kommune.no/bydel-alna
postmottak@bal.oslo.kommune.no