Byggeplass_Kakkelovnskroken

Informasjon fra Bydel Grorud april 2024


Møtet gjennomføres 25. april 2024 fra kl 18.00 i kultursalen, Grorud flerbrukshus, Grorudveien 7. 

Møtets agenda ligger på våre nettsider og på www.einnsyn.no.

Ønsker du taletid i åpen halvtime? 

Ta kontakt med oss på politikk@bgr.oslo.kommune.no


Statusfoto nytt bydelshus på Rødtvet

Våren er her, snøen smelter og månedene fremover vil by på et grønt og solfylt uteareal. Nå er snart vinduer på plass rundt  hele bygget og det er ikke lenge til vi kan begynne å se nærmere på detaljer på innsiden av det som skal bli vårt nye bydelshus.


ID-feiring i bydelen

I år hadde vi endelig gleden av å kunne invitere til id-feiring arrangert av Romsås frivillighetssentral, Romsås seniortreff og Ammerudklubben.

Det var aktiviteter for både store og små, mat, musikk og ikke minst dans. Over 600 besøkende var med og feiret id sammen!

Tusen takk til alle som møtte opp, og takk for at vi har fått muligheten til å feire disse dagene sammen med dere alle!


Romsås kulturhus – medvirkning skaper en åpen og inkluderende arena

Det har blitt gjennomført flere workshops med fokus på å la innbyggere selv ta del i produksjon av den fysiske modellen av kulturhuset. I samarbeid med Tiago Testa, en frivillig arkitekt fra Brasil, har disse samlingene blitt til en arena for samskaping.

Romsås kulturhus er et eksempel på hvordan medvirkning og et tett samarbeid mellom bydel og innbyggerne kan bidra til å utvikle gode, inkluderende og levende møteplasser.


Sykkelverksted på Ammerudklubben

Våren er offisielt ankommet, og det betyr at det er på tide å børste støvet av sykkelen og gjøre den klar for nye eventyr. 

Sykkelverkstedet på Ammerud har åpent hver torsdag 17.00 – 19.30. 

Her får du gratis sykkelstell og reparasjoner – du betaler bare for delene. 

Finn mer info her:  www.aktivigrorud.no/


Språk og holdningskampanje på bydelens skoler

I mars samarbeidet alle skolene i Bydel Grorud med bydelen om å sette ekstra fokus på språk og holdninger. Målet var å bevisstgjøre barn og unge på hvordan et positivt språk og holdninger kan bidra til et godt og trygt skole- og læringsmiljø.

I denne prosessen var det elevrådene selv som sto for mye av arbeidet og utviklingen. De tok del i alt fra planleggingen av aktiviteter på skolene til forslag av slagord som hver enkelt skole stemte frem. Elevstemmen og elevmedvirkning var fundamentet i arbeidet med språk- og holdningskampanjen.


Groruduka arrangørpåmelding 2024!

Vi minner om at fristen for arrangørpåmelding til Groruduka 2024 nærmer seg! Groruduka er en kultur- og samfunnsfestival som viser frem mangfoldet av tilbud som finnes i bydelen. Her kan organisasjoner, politiske partier, lag og foreninger presentere seg og sitt arbeid for hele bydelens befolkning.  

I 2023 bidro 45 ulike arrangører med over 60 arrangementer: seminarer, debatter, konserter, temadager og masse mer.  Groruduka 2024 arrangeres fra 7. – 16. juni. Arrangører kan fram til 3. mai melde inn dato og tittel for sine arrangementer, deretter har de fram til 22. mai på å spikre resterende detaljer. 

Du kan registrere ditt arrangement her: 

www.groruduka.no/meldpa

Vi gleder oss til å se hva årets program vil by på! 

Finn ut mer på våre nettsider: www.groruduka.no


Vellykket påskearrangement på Grorudhuset

Arrangementet bød på debutkonsert med seniorkoret Gode Minner og åpning av påskeutstillingen til malergruppa og håndarbeidsstua v/ Grorudhusets Frivillighetssentral. Sistnevnte var en salgsutstilling der overskuddet gikk til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

De frivillige og deres betydning for aktivitetene som blir gjennomført ble også løftet frem. Hver uke er det over 200 deltakere i frivillige aktiviteter på Grorudhuset. Disse er gratis, og innebærer noe for enhver smak. Gjennom frivillighet kan man gjøre en innsats for andre, oppleve sosialt fellesskap og samles om en felles interesse.

Vi takker alle som møtte opp, våre gode kollegaer og de fantastiske frivillige ildsjelene som bidrar til å gjøre vår bydel til et enda bedre sted å bo, for både unge og eldre!


Hvem i Bydel Grorud fortjener kulturprisen?

Vi skal dele ut kulturprisen for 2024 og trenger deres forslag på kandidater. Kulturprisen deles ut hvert år til en person eller organisasjon som er hjemmehørende i bydelen, som har arbeidet for kulturlivet i bydelen og/eller har gjort bydelen kjent.  Kulturprisen kan bare mottas en gang og deles ut basert på forslag fra bydelens beboere. Årets utdeling vil finne sted under Groruduka, søndag 16. juni i hagen tilhørende Tatie.

Fristen for å sende forslag til kandidater er 10. mai 2024.

Forslag sendes til postmottak@bgr.oslo.kommune.no, og merkes «kulturprisen 2024».
Vi gleder oss til å se deres forslag til kandidater!


Grorudhuset frivilligsentral trenger flere frivillige aktivitetsvenner!

På vegne av Grorudhuset har vi utlyst en viktig rolle for de som trenger det mest – å være frivillig aktivitetsvenn er både enkelt og givende.

Personer som ønsker å bidra trenger bare å gjøre noe de liker, sammen med en som har demens. De kan gå tur, spille spill, gå i teater, på kino, fiske, male eller møtes for en kopp kaffe.

Frivillige aktivitetsvenner vil få veiledning og kurs, slik at de får et godt innblikk i demens og hva sykdommen bringer med seg. Interesserte oppfordres til å ta kontakt med Grorudhuset frivilligsentral dersom de ønsker å bidra til å forbedre livsgleden og helsen til eldre med demens.

Mer informasjon finner du her:
https://frivillig.no/grorudhuset-frivilligsentral


Tilskuddsordning til fritidsaktiviteter for barn og unge

Nå er det mulig å søke tilskuddsordning til fritidsaktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier. Vi håper at dette gir bedre muligheter for barn og unge, slik at flere kan delta i organisert idrett og fritidsaktiviteter.

Privatpersoner kan ikke selv søke på denne tilskuddsordningen, men må ta direkte kontakt med aktuell organisasjon/forening eller klubb.

Søknadsfrist 1. september 2024.

Mer informasjon finner du her…