Fotos av og fra Grorud idrettsbarnehage.
Fotos av og fra Grorud idrettsbarnehage.

Pride-debatten:

Det er bekymringsfullt å lese om dem som ønsker å forby Pride-feiringer i skoler og barnehager

I et samfunn som setter mangfold og inkludering høyt, er det viktig å anerkjenne og respektere et mangfold av synspunkter. Pride-feiringer i barnehager tilbyr en verdifull mulighet for å fremme forståelse og aksept for samfunnets mangfold. Hensikten er ikke politisk påvirkning, men å skape et inkluderende miljø for alle.

Det er bekymringsfullt å lese om dem som ønsker å forby Pride-feiringer i skoler og barnehager, basert på en feilaktig antagelse om at det kan forvirre barn eller være skadelig. Sannheten er at barn ikke tar skade av å lære om eksistensen av likekjønnede parforhold eller transpersoner. Tilgang til informasjon og kunnskap fører tvert imot til mindre forvirring og større forståelse. Vi bør ikke undervurdere barns evne til å håndtere denne kunnskapen. Det er ingen skjult agenda om å rekruttere transbarn eller forvirre barn med hensyn til kjønnsnormer. Antallet transpersoner er lavt, og bekymringer om at samfunnet vil ende opp med mange som angrer på kjønnsbekreftende behandling er ubegrunnet, da få får slik medisinsk bistand.

Min personlige erfaring med Grorud idrettsbarnehage, som er anerkjent som et Regnbuefyrtårn, støtter dette synet. Barnehagen legger vekt på kompetanseheving om LHBTQ-spørsmål, og det mangfoldige personalet reflekterer både samfunnets og barnas ulikheter. Som en skeiv forelder har jeg full tillit til at de formidler innsikt om mangfold og ulike familieformer på en pedagogisk og positiv måte. Barnehagen spiller en viktig rolle i å forberede barnet mitt på verdens mangfoldighet, på en måte jeg kanskje ikke engang strekker til selv. Fordi jeg ikke kan absolutt alt om alle andre. Derfor er jeg svært takknemlig for deres innsats.

Det er essensielt å understreke at barnehagens Pride-markering ikke bare er en årlig feiring av homofiles rettigheter i juni, men en kontinuerlig anerkjennelse av alle menneskers verdi. Dette viser at mangfold er sentralt, og at vi feirer likhet fremfor å fokusere på forskjeller. Dette er kjernen i Pride-feiringen i barnehagen.

Tilsvar: Det er befolkningen som er mangfoldet, ikke Pride

Pride startet som en bevegelse for å motarbeide diskriminering og vold rettet mot LHBTQ-individer og har vokst til å bli en global hyllest til kjærlighet og inkludering. Ved å innlemme Pride i barnehagens program fra en ung alder, legger vi grunnlaget for en fremtid preget av større toleranse og inkludering. Dette er parallelt med hvordan innsikt i andre kulturer bidrar til åpenhet og inkludering, og hvordan det virker mot fordommer og rasisme.

Når det gjelder bekymringer om at Pride-feiringen kan virke ekskluderende eller seksualiserende, er det viktig å huske på at innholdet er tilpasset barnehagebarn. Fokuset ligger på budskap om vennskap, respekt og aksept for mangfold, ikke på å fremme en bestemt livsstil nødvendigvis.

Rosa-kompetanse er en type kompetanseheving som kommer alle til gode. Ved å lære om at folk er forskjellige og at noen mennesker er skeive, bekjemper vi fordommer. Jo mer vi kommuniserer, desto bedre forstår vi hverandre. Skeptikere som frykter at barn ikke tåler denne typen kunnskap, går glipp av mye. Vi må utfordre våre egne fordommer for å ikke miste verdifulle relasjoner.

Til slutt er det viktig at barnehagen forblir et nøytralt og trygt sted for barnas utvikling, fri for voksnes politiske konflikter. Mangfold og inkludering kan feires på en måte som er tilpasset barn og som støtter barnehagens grunnleggende verdier om fellesskap, mangfold og frihet. Vi må aldri glemme at mangel på kunnskap kan være farlig.

Skeiv småbarnsmor og IT-konsulent, Miriam Haave