Ellingsrud gård
Ellingsrud gård

Ellingsrud gård må beholdes til hestesport!

Ellingsrud gård har vært et midtpunkt for hestesport i flere ti-talls år, både som rekruttering til sporten og som et sted det ble holdt store nasjonale stevner.

Dette var hestesportens mekka i Oslo, helt til Bente Dørum tok over etter sin mor, Grethe Dørum. Da viste det seg at det var for dårlig vedlikehold i stallen og gulvet måtte byttes for at man fortsatt skulle kunne ha hester der. Det var argumentet den gangen for å få midler fra kommunen. Det ble bevilget flere millioner fra Oslo kommune til formålet, og gulvet ble utbedret. Stallen ble igjen fylt opp av hester. Men det var kortvarig lykke. Da gulvet var utbedret var det et videre ønske om å få vedlikeholdt resten av låvebygningen (tak i andre enden av bygget). Det ble ikke innvilget penger til formålet og hestene ble igjen kastet ut.

Alleen opp til Ellingsrud gård er ingen vanlig innkjøring

Ellingsrud Rideklubb har hatt tilhold på gården i 40 år. Barn og ungdom fra Trosterudstallen, og nå Alna Ridesenter, har hatt stor glede av å kunne trene og konkurrere på området. Ridehallen ble flittig brukt av gårdens ryttere, og av mange ryttere rundt i Groruddalen og hele Oslo. Når Ellingsrud rideklubb måtte flytte ut av stallene gikk klubben mer eller mindre i oppløsning, og Østmarka Rytterklubb, som holder til på Alna Ridesenter, har hjulpet med å holde banene rundt gården i orden, samt brukt uteområdene til treninger. Uteområdene tilhører Bymiljøetaten og de har, selv etter at stallen stengte, blitt brukt til stevnearrangementer. Dog ikke med like stor intensitet som før.

Ridesentret er reddet – da lever også besøksgården

Men området er fremdeles den eneste komplette stevnearenaen for hestesport i Oslo. Her kan det arrangeres sprangstevner, dressurstevner, feltrittstevner og også kjørestevner for sportskjøring. Det Bente Dørum nå ønsker er å bygge ut gårdens område med boliger. På dette området ligger også en ridehall som Oslo kommune i sin tid satte opp. En ting er at det med boliger på gårdens område vil, etter min mening, rasere et fantastisk grøntareal og et kulturminne, men det vil også forringe området som et konkurranse- og treningsområde for hestesport i Oslo i og med at ridehallen skal med i «dragsuget». Helhetsinntrykket av området som sports- og rekreasjonsområde vil bli påvirket, selv inngangen til Østmarka vil få et helt annet uttrykk.

Slutten for Ellingsrud rytterklubb?

Nå ønsker altså gårdens eier å bygge ut med boliger. Vi på Alna Ridesenter er bekymret for området som betyr så mye for mange. Vi ber innstendig politikerne tenke seg godt om. La området fortsette å være et grøntområde som binder sammen forskjellige idrettsaktiviter og redde dette unike området for hestesporten i Oslo.