Tommy Monge, leder av driftsstyret og FAU v/Ellingsrudåsen barneskole, Aleksander Nunes-Xavier, leder av driftsstyret v/Ellingsrud ungdomsskole, Jens Fredrik Ryland, leder for driftsstyret v/Bakås barneskole. <strong class="nf-o-text--strong">Bildene til høyre er fra erstatningsskolen</strong> som var planlagt å huse både Ellingsrud og Ellingsrudåsen skoler etter tur. Skolen har topp moderne ventilasjon, god plass og godt utstyrte spesialrom for naturfag, mat og helse, og kunst og håndverk. Foto:
Tommy Monge, leder av driftsstyret og FAU v/Ellingsrudåsen barneskole, Aleksander Nunes-Xavier, leder av driftsstyret v/Ellingsrud ungdomsskole, Jens Fredrik Ryland, leder for driftsstyret v/Bakås barneskole. Bildene til høyre er fra erstatningsskolen som var planlagt å huse både Ellingsrud og Ellingsrudåsen skoler etter tur. Skolen har topp moderne ventilasjon, god plass og godt utstyrte spesialrom for naturfag, mat og helse, og kunst og håndverk. Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Fiks skolene på Ellingsrud, nå!

Ellingsrudåsen barneskole og Ellingsrud ungdomsskole ble bygget på 70-tallet og har lenge ventet på sårt tiltrengt rehabilitering og utvidelse.

Allerede neste år blir et flott, midlertidig skoleanlegg i nærmiljøet ledig: Erstatningsskolen huser nå Bakås skole fram til den står ferdig rehabilitert og utvidet i 2022. Den midlertidige skolen er innredet med tanke på å ta imot ungdomsskolen etterpå. Å rive dette moderne erstatningslokalet framfor å la de andre skolene våre flytte inn er ansvarsløst av hensyn til barna, ressursutnyttelse og miljøet.

Ellingsrudskolene har solid ledelse og engasjerte lærere som er flinke til å ta vare på og løfte elevene sine. De bygningsmessige forholdene kompliserer imidlertid skolehverdagen.

Ellingsrudåsen barneskole, inkludert skolens kommunale spesialavdeling, har over mange år slitt med sprengt kapasitet og dårlig inneklima. Skolen mangler rom til gruppearbeid, møter og differensiert undervisning. De omlag 100 ansatte har svært trange arbeidsområder, og lærerne sitter tett stuet sammen på arbeidsrommene.

Ellingsrud ungdomsskole må om få år utvides med flere klasser. Skolen vil da ikke ha et eneste grupperom tilgjengelig og må kutte i språk- og valgfagtilbud. Dessuten vil det ikke være mulig å fortsette med det pedagogiske opplegget som har løftet skolens prestasjoner betydelig de siste årene. Å utsette utvidelse av skolen til 2029 medfører derfor et betydelig forringet undervisningstilbud.

Inneklimaet er dokumentert dårlig på begge skoler.  

I 2015 ble bygningsmassene vurdert til å være i dårlig stand og regnet som utgående kapasitet av kommunen. Skolene har rapportert avvik til ansvarlig etat både gjennom etatens rapporteringssystem (ORRA) og via epost. Arbeidstilsynet vurderte i 2011 at det forelå brudd på forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler ved Ellingsrudåsen skole. Ti år og mange avviksrapporteringer seinere er problemet fortsatt ikke løst!

Inneklimaproblemene gir hodepine, konsentrasjonsvansker og høyt fravær (pga. pollenallergi) blant elevene. Dette samsvarer dårlig med kommunens eget mål om gode læringsmuligheter og trivsel. Skolenes mangel på grupperom gjør at kommunens lovpålagte krav om individuelt tilpasset opplæring ikke kan oppfylles.

Alna bydelsutvalg ber i sitt høringsinnspill om at Ellingsrudåsen-prosjektet prioriteres og gjennomføres raskere enn det skolebehovsplanen legger opp til. Likeledes ber de om en vurdering av ungdomsskolens kapasitet til å huse fire paralleller og at skolen bør få løst ventilasjonsproblemet omgående.

Vi foreldre ber om at Ellingsrudåsen barneskole prioriteres og at ungdomsskolen – og etter hvert også barneskolen – får flytte inn i den svært egnede erstatningsskolen så snart den blir ledig. Vi ønsker ikke bussing av våre barn når vi i stedet kan la dem gå til supre erstatningslokaler i nærmiljøet. Gode skoler er avgjørende for å kunne bygge et sterkt lokalmiljø og tilby trygge, solide oppvekstvilkår for barn og unge. Det er nettopp det vi prøver å skape på Ellingsrud!

Aleksander Nunes-Xavier
leder av driftsstyret v/Ellingsrud ungdomsskole

Tommy Monge
leder av driftsstyret og FAU v/Ellingsrudåsen barneskole

Jens Fredrik Ryland
leder for driftsstyret v/Bakås barneskole

Siv Aagaard
FAU v/Ellingsrudåsen barneskole

Karin Hisselholm
leder av FAU v/ Ellingsrud ungdomsskole

Christin Oldebråten
forelder v/Bakås barneskole og Ellingsrud ungdomsskole

Ellen Halsør
forelder v/Ellingsrud ungdomsskole

Foreldrene har samlet mer informasjon her: www.fiksellingsrudskolene.no