Anders Bjørnsen, Rødtvet Foto:
Anders Bjørnsen, Rødtvet Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

OBOS misbruker sin makt med et arkitektonisk grøss

OBOS slår til igjen. Mot lokalmiljøets, lokalpolitikernes og fagetatens stemmer vil de bygge en koloss av et bygg ved en småhusbebyggelse i randsonen til marka. En kjempekoloss av en sirkelrund blokk vil de plassere her hos oss.

De kjører i vei mot all sunn fornuft og alle regler som er laget for bebyggelse i småhusområder i randsonen til marka. Hvorfor her, hvorfor ikke på solrike tomter på Fornebu eller oppe ved Voksenåsen? Ledelsen i OBOS forventer tydeligvis mindre motstand på Grorud. Men vi finner oss ikke i å bli herset med av ledelsen i OBOS lenger!

OBOS er en medlemsorganisasjon som fullstendig har mistet kontakt med sine medlemmer. Ledelsen snakker til sine medlemmer i Obosbladet, men medlemmene får ikke skrive noe der.

OBOS påstår at det er stor interesse for det nye bygget. Jeg har meldt interesse for saken, men vil ikke bo i OBOS sirkel. Interesse betyr ikke nødvendigvis at folk vil bo i sirkel.

At noe fornuftig menneske kan få seg til å tro på dette vrøvlet er meg komplett uforståelig. Vis meg en arkitekt som kan tenke seg å bo i denne sirkelen, så skal jeg trekke tilbake uttalelsen.

Nok er nok! Nå må våre opposisjonspolitikere stå opp for demokrati og fornuft, vise hvem dere er politikere for! Avvis ethvert krav fra OBOS’ ledelse om å få bygge signalbygg på Rødtvet. Vi i nabolaget vil rett og slett ikke ha det. Vi vil ha rekkehus og seniorleiligheter i lavblokk på tomta ved Rødtvet kirke.

Anders Bjørnsen, Rødtvet
OBOS-medlem i en årrekke