Shahla Sultani (t.v.) og Mari Rise Knutsen er representanter for Rødt i Grorud bydelsutvalg, Maren Rismyhr (midten) er representant for Rødt i Oslo bystyre. Foto:
Shahla Sultani (t.v.) og Mari Rise Knutsen er representanter for Rødt i Grorud bydelsutvalg, Maren Rismyhr (midten) er representant for Rødt i Oslo bystyre. Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Rødt Grorud avviser byrådets planer om sirkelblokka på Rødtvet  

Rødt Grorud har lenge engasjert seg mot OBOS' prestisjeprosjekt med bygging av ei massiv blokk, utforma som en lukket sirkel, i Martin Strandlis vei 10 på Rødtvet.

I januar 2020 vedtok lokallaget en uttalelse mot sirkelblokka, hvor vi uttrykte glede over at både Plan- og bygningsetaten og administrasjonen i Grorud bydel anbefalte å si tydelig nei til den massive sirkelblokka. Et enstemmig Grorud bydelsutvalg fulgte opp med samme standpunkt.

Rødt vil rose naboene som over lang tid har engasjert seg og jobba for at nye boliger blir mer tilpassa eksisterende bebyggelse, trafikkforhold og infrastruktur i området. Naboene og bydelsutvalget er absolutt ikke imot at det bygges nye boliger i området, men anbefaler heller lavblokker, rekkehus og småhusbebyggelse. Vi ser imidlertid at det er utbyggerne som har makta når det kommer til tempo og utnyttelsesgrad på nye boligprosjekter. Hensynet til natur og miljø kommer alltid nederst på lista når utbyggerne tenker profitt. Det folk i Groruddalen trenger nå er en miljøvennlig, sosial og rettferdig boligpolitikk.

Oslo bystyre har mot Rødts stemmer gått inn for en sterk fortetting i Groruddalen. Massive utbygginger er uaktuelt når befolkninga må stå på t-banen og bussen hver dag, og når veiene er så fulle av biler at utrykningskjøretøy ikke kommer fram. Rødt krever at utbygging i Groruddalen skal ta utgangspunkt i naturen og innbyggernes behov. Vi har nok store blokker nå!

Mari Rise Knutsen
, Shahla Sultani og Maren Rismyhr
– på vegne av Rødt Groruds folkevalgte og representanter i utvalg og råd.

Her er sirkelblokka til OBOS planlagt bygget, innerst i Martin Strandlis vei mellom Rødtvet kirke og Apalløkkahallen.

Her er sirkelblokka til OBOS planlagt bygget, innerst i Martin Strandlis vei mellom Rødtvet kirke og Apalløkkahallen.