Det er avgjørende å stoppe denne skremmende utviklingen. Vi trenger å gi klare strafferettslige signaler om hvor alvorlig samfunnet ser på livsfarlig skyting mot familie-boliger. (Foto: Tor Lindseth)
Det er avgjørende å stoppe denne skremmende utviklingen. Vi trenger å gi klare strafferettslige signaler om hvor alvorlig samfunnet ser på livsfarlig skyting mot familie-boliger. (Foto: Tor Lindseth)

Skyting mot familieboliger: De går over en farlig grense 

I Sverige har det lenge skjedd skytinger mot boliger som en del av gjengkrigen. Man rammer hele familier med foreldre og barn, og nøyer seg ikke med å gå etter de involverte. Da trår man over en farlig grense, som kriminelle tidligere ikke gjorde.

Når vi ser flere slike skytinger mot familie-boliger her hos oss, er det grunn til å bli bekymret. Forrige onsdag ble det skutt mot en leilighet på Lindeberg i Groruddalen. Tirsdag 27. februar ble det avfyrt flere skudd mot en dør i en bolig på Løren nederst i dalen.

mai ble en 32-åring dømt for grove trusler og bevæpning etter å ha deltatt da det ble skutt gjennom et vindu i en bolig på Furuset. Det var endog feil leilighet. Dto barna og tre voksne der hadde ikke noe med saken å gjøre. 

Det er avgjørende å stoppe denne skremmende utviklingen. Vi trenger å gi klare strafferettslige signaler om hvor alvorlig samfunnet ser på livsfarlig skyting mot familie-boliger. 

Ikke hvem som helst sin bolig

Før helga falt det en ny dom i en sak om skyting mot familiebolig. En svenske i 30-åra med tilknytning til det beryktede Shottaz-nettverket og en norsk tidligere skuespiller i slutten av 20-åra sto tiltalt for å ha skutt mot en bolig på Nordstrand 26. september i fjor. 

Det var ikke hvem som helst sin bolig de sto tiltalt for å ha skutt motLykke til, sa eieren til de to da han forlot rettssalen. Han er velkjent som en av lederne i B-gjengen, og hilsenen ble oppfattet som en beskjed om hva de har i vente.

Saken har fått mye oppmerksomhet, fordi den er knyttet til viktige profiler og konflikter i gjengmiljøene. De to tiltalte, som erklærte seg uskyldige, ble dømt som utførere av skytingen. 

Men politiet og retten mener at motivet i saken handler om en langvarig konflikt mellom B-gjengen og Furuset Bad Boys (FBB), som går minst tolv år tilbake. Som kjent utviklet begge gjengene seg på Furuset på 1990- og 2000-tallet, og ble etter hvert fiender. 

Noen av dem har dessverre fortsatt sin kriminelle løpebane i godt voksen alder, og rettssaken om Nordstrand-skytingen fortalte en del om det. 

Konflikten har fortsatt

Det er de tre brødrene som var ledere i FBB det har gått hardest utover i de mest kjente voldshendelsene. 

Den første broren ble skutt utenfor oppgangen sin på Furuset 18/5 2012 i et drapsforsøk, som de mente var bestilt av B-gjengenDen andre broren fikk store kritiske skader da han ble angrepet med slagvåpen på Kløfta 19/2 2013. 

Den tredje broren ble utsatt for kraftig vold på Lambertseter 27/5 2023. Her er eieren av Nordstrand-boligen og to av hans brødre fra B-gjengen tiltalt for grov kroppsskade i en sak som skal opp for retten i august.

Bad Boys tok revansje

Så konflikten er langt ifra lagt død. På Nordstrand ser det ut til å være Furuset Bad Boys som slo tilbake. 

I dommen sier retten at tiltalte «hadde antagelig ikke et eget motiv, men han kan knyttes til det mest sannsynlige motivet, nemlig en konflikt mellom Bgjeng-brødrene og FBB-brødrene (navn erstattet)». Retten går nærmere inn på kontakten mellom tiltalte og en Bad Boys-bror.

Det vises til en kjøretur de hadde sammen tre timer før skytingen, og til at brorens DNA ble funnet på et håndkle på åstedet. De skriver også at «Teledata viser at det var mye kontakt mellom dem før hendelsen, noe som tyder på at de hadde en nokså nær relasjon».

Dagen etter hendelsen ble de tiltalte pågrepet i et kriminelt miljø på Vestfossen, hvor en Furuset Bad Boys-bror er hovedpersonen.

Oppdragsgiverne går fri

Likevel blir ingen av dem som retten langt på vei peker på som bakmenn for skytingen, dømt. Det kunne heller ikke retten gjøre, i og med at politiet og påtalemyndigheten ikke har reist tiltale mot noen av dem. Det skyldes sikkert at de ikke trodde de hadde gode nok bevis, trass i alle indikasjoner som ble lagt fram

Dette er noe som går igjen i sak etter sak som gjelder gjengmiljøer og nettverk. Utførerne blir tatt og dømt, mens de som står bak går fri. Da kan man ikke regne med annet enn at konfliktene vil fortsette å rulle videre.

Det må settes inn større innsats på å etterforske til man får tatt bakmennene. Bare tenk på alle ressursene som er satt inn gjennom seks år for å oppklare Hagen-saken på Lørenskog. Der er det ikke snakk om å gi seg. Ti politi-spesialister jobber for fullt. Det er vel og bra. Misforstå meg rett. 

Men jeg mener nok at det kan være like viktig å komme i mål med de mest alvorlige gjeng-sakene. De berører kanskje ikke de mest velstående miljøene, men kan være avgjørende for samfunnsutviklingen. 

Vi burde lære av hva som har gått galt i Sverige. Der har politiet greid å ta de svært unge skytterne og medvirkerne. Men oppdragsgiverne når de sjelden fram til. De skaffer lett nye utførere. Dermed har gjengkrigen bare kunnet utvikle seg videre. 

En skuespiller og en Shottaz

Når det er sagt, er det selvsagt viktig i seg selv å ta utførerne. De to som ble dømt i Tingretten for Nordstrand-skytingen er ikke hvem som helst. Den ene er en mann i slutten av 20-åra som er kjent som skuespiller i en populær TV-serie og en film. Men han er også dømt sju ganger tidligere for legemsfornærmelser, narkotika og grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted. 

Den andre dømte er en svensk mann i 30-åra som ifølge mange kilder er knyttet til det beryktede Shottaz-nettverket fra Rinkeby i Stockholm. Skytingen på Nordstrand – Svensk gjengprofil siktet etter Nordstrand-skyting (dagbladet.no) Han er tidligere straffedømt to ganger i Norge og femten ganger i Sverige.

Ikke preventive straffer

De to ble dømt etter paragraf 264 i Straffeloven om grove trusler som gir inntil tre års fengsel, og paragraf 189a om grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted som også gir inntil tre år. Det er skjerpende at en gjengkonflikt var motiv, og at det foreligger tidligere dommer for lignende forhold. 

Likevel sier retten at ett år og tre måneder i fengsel er riktig straffenivå for disse forholdene. Den mener at Shottaz-svensken bør dømmes mildere enn skuespilleren. Så han får bare 11 måneder med nesten like lang tid i fradrag for varetekt. Det vil si at han nærmest ikke skal sone.

Dette vil ikke bli oppfattet som noen preventiv reaksjon i de kriminelle miljøene. Verken i Norge eller Sverige. Der har de innført 4 år som minstestraff for grovt våpenbrott, som tilsvarer den nevnte paragraf 189a. Shottaz-nettverket blir ikke akkurat avskrekket fra å komme hit.

Her burde Oslo Tingrett og påtalemyndigheten tatt hvert sitt ansvar for å gi en straff som ville bidratt til at slike skytinger ikke får spre seg. 

Når oppdragsgiverne samtidig går helt fri, er jeg redd for at retten ikke har greid å sette punktum for denne saken. Jf B-gjengen-profilens megetsigende «Lykke til».

Jan Bøhler

Kommentarer