Ahmet Titrek, nestleder i Grorud Venstre.
Ahmet Titrek, nestleder i Grorud Venstre. FOTO: PrivatBilde 1 av 1

Vi ønsker en bydel for alle, derfor må vi starte med de eldre først

Som ungdom og politiker i bydelen bryr jeg meg om eldre. Det er gledelig å se at partiet mitt har en politikk som diskuterer og tar opp de mest kritiske behovene til de eldre. Det er ingen hemmelighet at den aldrende befolkningen i Grorud øker, derfor trenger vi å sørge for at eldreomsorgen er tilstrekkelig og av god kvalitet.

Venstre har en tydelig holdning til at eldreomsorg må fokusere på verdighet, selvstendighet og valgfrihet for eldre. Vi mener derfor at eldre burde få muligheten til å bo i sitt eget hjem så lenge de ønsker det, og sånn at det skal være trygt og enkelt å få hjelp når det trengs. Det er viktig at tilbudet vi har i dag skal være individuelt tilpasset og at de skal være med på å bestemme mest mulig over livet sitt. Ingen ønsker å bli satt under samme tak med samme tiltak uten muligheten til å påvirke.

Vårt ønske er at eldre skal ha tilgang til et verdig liv i sykehjemmet. Derfor vil vi ha økt egenaktivitet for eldre, ved å tilby aktiviteter som stimulerer kroppen. Dagens bydelsutvalg har bevist at de har mindre fokus på verdighet og valgfrihet for eldre. De har tidligere blitt kritisert for å ikke legge tilstrekkelig vekt på eldreomsorgen. Vi så tydelig under og etter pandemien at tilbudet eldre fikk ikke var tilstrekkelig nok.

Det er helt åpenbart at vi må stemme på partiet som har en klar plan for hvordan man skal håndtere de største utfordringene i samfunnet. Vi bryr oss og vi vil at eldreomsorgen og andre utfordringer i samfunnet skal bli tatt på alvor, noe som de andre partiene ikke har klart å gjøre de 4 siste årene. Vi trenger bedre eldreomsorg nå, og derfor stemmer jeg Venstre!