Møte i Alna bydelsutvalg

13. juni 2024 kl. 17:00
Innbyggertorget, Trygve Lies plass 6

Velkommen til møte i Alna bydelsutvalg torsdag 13. juni

Møtet finner sted på Innbyggertorget, Trygve Lies plass 6, torsdag 13. juni kl 17.00.

Møtet starter med åpen halvtime der publikum gis anledning til å stille spørsmål, eller fremme synspunkter uten debatt.

Ønsker du å fremme dine synspunkter i åpen halvtime?

Send påmelding til camillatomren@bal.oslo.kommune.no

Et utdrag av saker til behandling:

  • Budsjettrevisjon 2024 – Bydel Alna
  • Verbalvedtak 9/24 Demenskor i Bydel Alna
  • Høringssvar fra Bydel Alna – Organisering av bestillerfunksjonen for boliger for vanskeligstilte innenfor ansvarsområde for byrådsavdeling for sosiale tjenester
  • Innspill til høring om oppgavedeling og bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo

Fullstendig saksliste finner du på einnsyn.no

Selve møtet strømmes direkte på Facebook-siden til Bydel Alna fra kl. 17.00 torsdag.

Vel møtt!

Mari Morken
leder, Alna bydelsutvalg

Møter i komiteer, råd og utvalg
Alle politiske møter er åpne for publikum, og møtekalender for 2024 er publisert. Se bydelens nettsider for mer informasjon: www.oslo.kommune.no/bydel-alna/