Utdrag av Schuberts «Deutsche Messe»

5. november 2023 kl. 11:00
Ellingsrud kirke, Dragonstien 18

Allehelgenssøndag 5. november 2023
Ellingsrud kirke kl. 11.00
Fossum kirke kl. 19.00

Koret Camino Cantori medvirker i gudstjenesten med Yngve Sporild Breievne som dirigent og Lukas Sampson Dodson på orgel. Sangene fremføres på norsk etter oversettelse av Hans Arne Akerø.
Liturg i Ellingsrud kirke: Desalegn Mengesha Ayana
Liturg i Fossum kirke: Elise Gillebo.