AVVIKSSONER: De blå strekene er avvikssoner og de røde områdene er røde støysoner. Man kan klart se et skille i Oslo der de røde sonene er – nemlig i Oslo øst og Groruddalen. Det er her regjeringa nå har godkjent å bygge boliger. Illustrasjon: PBE
 Foto:
AVVIKSSONER: De blå strekene er avvikssoner og de røde områdene er røde støysoner. Man kan klart se et skille i Oslo der de røde sonene er – nemlig i Oslo øst og Groruddalen. Det er her regjeringa nå har godkjent å bygge boliger. Illustrasjon: PBE
 Foto:Bilde 1 av 3
SIER JA – OG NEI: Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller at nasjonale retningslinjer for støy anbefaler at det ikke bygges boliger i rød støysone. Men regjeringen åpner nå for å kunne bygge i avvikssoner – det vil si konkrete områder der det gis mindre strenge krav.
 Foto:
SIER JA – OG NEI: Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller at nasjonale retningslinjer for støy anbefaler at det ikke bygges boliger i rød støysone. Men regjeringen åpner nå for å kunne bygge i avvikssoner – det vil si konkrete områder der det gis mindre strenge krav.
 Foto:Bilde 2 av 3

SKEPTISK: Knut Røli (Ap) i Bydel Alna.
 Foto:

SKEPTISK: Knut Røli (Ap) i Bydel Alna.
 Foto:Bilde 3 av 3

Revisjon av kommuneplanen mot 2030:

Åpner for å bygge boliger i røde støysoner

I Groruddalen finnes det mange avvikssoner som har rød støysone. Nå har regjeringen godkjent støyreglene i kommuneplanen som åpner for å bygge boliger i disse områdene. Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) i Alna er skeptisk.

Det er et kjent problem at Groruddalen er plaget av mye støy og støv. Tre store hovedfartsårer suser gjennom dalen inn og ut av hovedstaden; E6, Østre Aker vei og Trondheimsveien. Langs disse veiene finnes det røde og gule soner som er en måling på hvor det er mest støy og forurensing. Flere av knutepunktene i Oslo ligger ved disse veiene, som på Grorud og Furuset. I revisjonen av Kommuneplanen 2015-2030 som pågår nå åpner regjeringen for at kommunen kan bygge i avikssonene, som ofte har rød og gul støysone i seg, unntatt skoler og barnehager. Det vil si at det kan åpnes for boligbygging i litt mer støyutsatte områder hvis dette er nødvendig for å sikre gode utbyggingsløsninger. Dette får bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) i Alna bydel til å se rødt.

–  Det betyr i all hovedsak at man kan bygge boliger i forurensede områder. Jeg oppfordrer kommunen til å se på dette en gang til. Man kan ikke tillate å bygge boliger så folk får helseutfordringer, påpeker han.

Bekymret for kvaliteten

I all hovedssak er avvikssoner konkrete områder avmerket på plankartet der det gis tillatelse til å avvike fra de generelle bestemmelsene for støy, det vil si mindre strenge krav. Røli tror at det å bygge i disse sonene Groruddalen vil gjøre det enda vanskeligere for folk å selge og kjøpe boliger.

–  Det er egentlig sjokkerende. Jeg er veldig skeptisk til dette. Hvem er det som har lyst til å flytte inn i et slikt utsatt område?

Han vet det er en evig diskusjon om hvor man skal bygge flere boliger i Oslo.

–  Det kan gjøre at Statens vegvesen blir nødt til å gjøre noe med hovedinnfartsårene i Groruddalen, og kan presse fram at de får endelig gjort noe med veiene. Men jeg tror det er vanskelig å få gjort noe med og er veldig skeptisk til å åpne for boligbygging i avvikssoner, sier han.

Planen åpner for avvik i anbefalte støygrenser i indre by, nedre del av Groruddalen og ytre by. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartet som har godkjent bygging i disse områdene.


Les regjeringens begrunnelse her: Godkjenner støyreglene i kommuneplan for Oslo

Legger vekt på knutepunkt

I saken står det at departementet legger vekt på at Oslo har utfordringer knyttet til fortetting og sammenhengende byutvikling. Det at departementet også stopper for å bygge skoler og grunnskoler i rød sone betyr at det er områder som ikke kan utvikles til et helhetlig bomiljø. Departementet «pusher» på at det må bygges mye nær kollektivknutepunktene og at dette er grunnlaget for at de nå har godkjent støyreglene som åpner for 120.000 nye boliger.

– Men er det forsvarlig å bygge boliger i rød og gul sone?

– Nasjonale retningslinjer for støy anbefaler at det ikke bygges boliger i rød sone på grunn av høye støynivåer. I sentrumsområder, og spesielt rundt kollektivknutepunkt der det er ønskelig å bygge tett, kan kommunene likevel tillate boliger i rød sone i definerte avvikssoner, sier statssekretær Bjørnar Laabak.

– Det bør da stilles krav om at boligene skal ha en stille side og stille uteoppholdsareal. Gul sone er en vurderingssone der kommunen kan tillate boliger hvis det gjennomføres tiltak som reduserer støynivået til et tilfredsstillende nivå.

– Vi skal hele tiden velge løsninger som gir best mulig bokvalitet – både innendørs og utendørs – og vi kommer på ingen måte til å tillate boliger i helsefarlige områder. Alle nye boliger skal ha stille side der det er mulig å lufte og ha gode uteoppholdsarealer under anbefalt støynivå. Støyreduserende tiltak og planløsninger skal tilpasses på best mulig vis, understreker byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Da kan du få med deg kommentarer fra Bydel Stovner og Statens vegvesen.