Bilde av en traffikert Trondheimsvei ved Sletteløkka/Linderud
Rapport viser at det er en betydelig skjevfordeling ved innkreving av bompengene i Oslo øst sammenlignet med Oslo vest FOTO: Ola Steig

Betydelig skjevfordeling ved innkreving av bompengene i Oslo

En undersøkelse fra desember 2023 utført av IAJ Consulting for Groruddalen Miljøforum viser at det er langt flere bomstasjoner i Oslo øst enn i Oslo vest, og at det er en betydelig skjevfordeling ved innkreving av bompengene i Oslo øst sammenlignet med Oslo vest. Inntektsnivået i husholdningene er høyere i Oslo vest enn i Oslo øst, men beboere i øst betaler forholdsmessig mer bompenger. Med økende bompengesatser i årene fremover, vil denne skjevfordelingen forsterkes og ramme husholdninger med de laveste inntektene.

Samtidig med denne skjevfordelingen ved innkrevingen, er det i mange år brukt en større andel av midlene i Oslo vest og i Bærum kommune til store infrastrukturprosjekter. Prosjekter i Oslo øst er i stor grad ikke blitt realisert. Denne skjevfordelingen ser ut til å fortsette i mange år fremover.

Last ned rapporten fra IAJ Consulting her