STINN BRAKKE: Miljøengasjerte folk - både fra Groruddalen og ellers i byen - fylte Furuset bibliotek og aktivitetshus tirsdag 7. mars. Naturvernforbundet i Groruddalen, Groruddalen Miljøforum, Global Kunnskap og Akers Avis Groruddalen inviterte til stor miljøkonferanse. Fra scenen er det her bystyrerepresentant Andreas Halse (Ap) som holder innlegg om Oslo kommunes innsats for bedre klima i byen. Foto:
STINN BRAKKE: Miljøengasjerte folk - både fra Groruddalen og ellers i byen - fylte Furuset bibliotek og aktivitetshus tirsdag 7. mars. Naturvernforbundet i Groruddalen, Groruddalen Miljøforum, Global Kunnskap og Akers Avis Groruddalen inviterte til stor miljøkonferanse. Fra scenen er det her bystyrerepresentant Andreas Halse (Ap) som holder innlegg om Oslo kommunes innsats for bedre klima i byen. Foto:Bilde 1 av 4
FORSKNING: Helene Amundsen (t.h.) fra Cicero ga forskerperspektivet på det «grønne skiftet». Foto:
FORSKNING: Helene Amundsen (t.h.) fra Cicero ga forskerperspektivet på det «grønne skiftet». Foto:Bilde 2 av 4
GJØR SOM EN MILJØAGENT: Miljøagentene fra Veitvet startet konferansen med sang og slagord på plakater. Foto:
GJØR SOM EN MILJØAGENT: Miljøagentene fra Veitvet startet konferansen med sang og slagord på plakater. Foto:Bilde 3 av 4
«DRABANT I FORKANT»: Gerrit Mosebach fra plan- og bygningsetaten fortalte om planene for å gjøre Furuset til en forbildebydel i «FutureBuilt»-prosjektet. Foto:
«DRABANT I FORKANT»: Gerrit Mosebach fra plan- og bygningsetaten fortalte om planene for å gjøre Furuset til en forbildebydel i «FutureBuilt»-prosjektet. Foto:Bilde 4 av 4

Groruddølene møtte opp i stor skala:

Bredt klimaengasjement

Furuset bibliotek og aktivitetshus ble fylt til randen av «grønne» groruddøler tirsdag 7. mars, da den store dagen for klimatoppmøtet endelig hadde kommet. Et bredt klimaengasjement ble spredt ut fra stands rundt i lokalet, og ikke minst fra det tettpakkede og varierte sceneprogrammet.

Det er alltid aktivitet på Furuset bibliotek og aktivitetshus (Fubiak), men denne tirsdagen var det fullstappet med engasjerte klimaentusiaster og nysgjerrige groruddøler.

– Vi fylte jo hele biblioteket, og de sa selv at det var det største kveldsarrangementet de hadde hatt der, sier en fornøyd Astrid Kjellevold fra arrangementskomiteen.

Bak klimatoppmøtet sto Naturvernforbundet i Groruddalen, Groruddalen MIljøforum, Global Kunnskap og Akers Avis Groruddalen som hadde invitert et tjuetalls foreninger til stands, i tillegg til å sy sammen et særdeles informativt hovedopplegg på scenen.
Der var Audun Randen Johnsen fra Naturvernforbundet ordstyrer, og etter at folk hadde fått muligheten til å mingle, diskutere og sjekke ut de ulike organisasjonene, grep dirigent Johnsen tak i taktstokken og satte i gang det offisielle programmet.

Forsker og fagetat

Hovedprogrammet på klimatoppmøtet kunne grovt deles i tre: fagfolk til å forklare, de styrende partier til å fortelle om planer og tiltak, og engasjerte enkeltpersoner og interesseorganisasjoner. Til å representere fagfolkene hadde arrangørene invitert seniorforsker Helene Amundsen fra CICERO (senter for klimaforskning) og Gerrit Mosebach, sjefsarkitekt fra plan- og bygningsetaten. Førstnevnte ga de fremmøtte en innføring i hvorfor det «grønne skiftet» er så viktig, og hvordan vi alle kan bidra til et lavutslippssamfunn.

– Klimaendringene påvirker oss alle. Og det er ingen tvil om at det er menneskeskapte endringer som har gjort at vi har havnet i denne situasjonen, konkluderte Amundsen fra scenen, med tydelig adresse til klimaskeptikerne.

Gerrit Mosebach fortalte og forklarte om Furusets status som pilotprosjekt i «Futurebuilt», som fokuserer på klimavennlige løsninger i byplanleggingen.

I den anledning siterte han NATO-toppsjef Jens Stoltenberg:
– Byplanleggerne vil være frontsoldater i kampen mot klimakrisen.

Store og små linjer

Fra den politiske sfæren var bystyrerepresentant Andreas Halse (Ap) hentet inn for å forklare hva slags klimatiltak som settes i verk fra byrådet og kommunens side.
– Sammen kan vi klare å kutte utslippene med 50 prosent, men det blir ikke enkelt, og det er ikke sikkert folk vil juble for alt vi gjør, sa Halse fra scenen.

Halse tok publikum med på en liten reise i byrådets klimatiltak, som spente fra det helt lokale til gigantprosjektene.
– Oljefyrene er en veldig enkel måte å kutte utslipp på. Det fins 1536 slike i Groruddalen, og de blir ulovlige fra 2020. Vær i forkant på utskifting, anbefalte Halse, før han skiftet over til litt større temaer.

– Transportsektoren står for de største utslippene.

– Selv om vi sikter på nullutslipp fra taxinæringen innen 2020, og både fossilfrie byggeplasser og busspark, så er personbilene den store stygge ulven. Færre må kjøre bil og de gjenværende bilistene må kjøre grønnere.

For å få til dette pekte Halse på byrådets hjertebarn, Oslopakke 3.
– Den er tidenes største kollektivsatsing, og sammen med bilbegrensende tiltak, så begrenser vi utslipp ved hjelp av både gulrot og pisk.

Hva skjer på lokalt plan?


Milliardprosjektene til byrådet er vel og bra, men mange fremmøtte var også nysgjerrige på hva som gjøres på lokalt plan. Til å forklare dette hadde arrangøren invitert Groruddalens fire bydelsutvalg til å redegjøre for sine konkrete tiltak og planer. Til panelet kom BU-lederne Knut Røli (Alna), Mobashar Banaras (Grorud), Rashid Nawaz (Stovner), samt nestleder fra Bjerke, Brith Dybing.

– Vi har ikke all verdens styringsrett, så det er litt begrenset hva vi kan gjøre, sa Knut Røli, før han ramset opp alle tiltakene bydel Alna har satt igang.

– Syns du sa dere ikke kunne gjøre så mye, kontret møteleder Audun Randen Johnsen.

– Jeg giret meg litt opp, svarte Røli til stor forlystelse i salen.

De fire bydelene kunne alle skilte med økt fokus på sykling og en utskiftet bilpark for hjemmetjenesten, i tillegg til flere lokale tiltak, som gjenbruksstasjoner og parsellhager.

Når det gjaldt det videre arbeidet, så ble det avslørt at bare Bydel Grorud hadde en konkret klimaplan, men alle fire lovte at det skulle høyere på dagsordenen.

– Det ble noe vagt fra bydelene om deres planer for framtidige klimakutt, så dette må følges opp videre.

Ekte engasjement

Både til Andreas Halse og til bydelspolitikerne ble det åpnet for spørsmål fra salen, og det var kanskje her Groruddalens engasjement kom tydeligst til syne. Ahus-banen, tverrforbindelse og lokk over E6 var blant de temaene som engasjerte mest.

– Er det Ruter som bestemmer over bystyret? spurte Ben Borgen til stort bifall.

– Ruter bestemmer ikke, men vi gjør nok lurt i å lytte til fagetatene, parerte Andreas Halse, som også kunne meddele at man potensielt ser for seg en Ahus-bane rundt 2025, og et E6-lokk i 2022.

Spørsmålene var mange, og både Halse og BU-representantene svarte etter beste evne. Ikke alle spørsmål kunne besvares like konkret eller utfyllende, men det virket som om de fleste i salen både nikket anerkjennende og pustet litt roligere etter hvert som politikerne viste at de aller fleste saker absolutt sto på dagsorden.

Første sten er lagt

Etter mange innholdsrike, informative og følelsesvekkende timer på Fubiak, dro Groruddalens første klimatoppmøte mot slutten. Klimakrisen løses ikke fra stands eller fra scenen, men alle de fremmøtte kunne dra fra Furuset litt klokere, og forhåpentligvis enda mer motiverte til å gjøre en forskjell.

– God stemning og mye engasjement, både fra publikum og fra scenen, sier Astrid Kjellevold.

– Dette var en veldig god start. Jeg synes vi fikk det store og komplekse klimabegrepet ned på bakken, der vi alle er og der vi kan gjøre noe konkret.

Klimatoppmøtets to mest populære innslag kom fra programmets to yngste grupper. Miljøagentene fra Veitvet stilte særdeles mannsterke, og overleverte høytidelig et brev til Andreas Halse med deres forslag til hvordan byrådet bør jobbe med klimasaken. Møtets yngste deltakere høstet så stor applaus for sine «catchy» plakater med miljøslagord, der spesielt «Make Groruddalen green again» tydeligvis traff en nerve. Applausen bare økte da den ivrige gjengen avsluttet med sang.

– Små og store trenger en planet som puster friskt og rent, ikke sett miljøet på vent, gjør som en miljøagent.

– Vi vil høres

– Veldig bra oppmøte her, men jeg ser rundt meg og ser ikke mange unge. Hva vil dere gjøre for å få opp miljøengasjementet hos ungdommen?

Dette spørsmålet ble stilt BU-lederne fra Ayoub Zannach fra Stovner, til det som uoffisielt ble målt til kveldens høyeste applaus.

Stovnerungdommen har engasjert seg kraftig i miljøkampen, og samarbeidsprosjektet «Vår Grønne Dal» holdt en tankevekkende appell fra scenen.

– Vi bryr oss om dalen vår. Vi har lyst å å ha noe si om hvordan den blir ivaretatt, men i blant er det vanskelig å høres i en komplisert klimadebatt, sa Thomas Aleksander Hagen.

– Ungdomsengasjementet er ikke et eventyr, vi står her foran dere. Vi har en stemme, vi har noe å si!

Etter at Furuset bibliotek var tømt ut, alle hadde gått hjem med fornyet og forsterket klimaengasjement, og arrangøren kunne senke skuldrene, var det duket for oppsummering.

– Dette ga mersmak! Det å komme sammen så mange, og merke at dette temaet engasjerer folk, det gir virkelig en ekstra giv for det videre arbeidet, sier Astrid Kjellevold, talsperson for arrangørene.

– Vi går i gang med evalueringen nå, men det umiddelbare inntrykket er at dette gikk veldig bra. Jeg tror mange, inkludert oss, lærte mye av all kunnskapen, refleksjonene og innspillene som kom gjennom kvelden.

Klimatoppmøtet var hele tiden tenkt som en slags katalysator for det videre arbeidet, og Kjellevold sier man lærte mye gjennom hele prosessen.

De umiddelbare planene må vente til evalueringen er ferdig, men det har allerede kommet henvendelser om å gjøre dette til et årlig arrangement, som spres utover de tre andre bydelene i Groruddalen også.

– Vi ser fram til å jobbe videre med politikerne, og det spørs om vi kanskje må bråke litt mer.

– Men dette var i hvert fall en veldig inspirerende start. Nå ruller snøballen, smiler en lettet arrangør.

Les også om de som skal arve planeten i eAvisen.