ÅPENT MØTE: På tirsdag inviterer Groruddalen Miljøforum til åpent møte i Grorudveien 3 om deres tanker for året som har gått og kommer, samt orientering om status for byutviklingsprosjekter i Groruddalen. Foto:
ÅPENT MØTE: På tirsdag inviterer Groruddalen Miljøforum til åpent møte i Grorudveien 3 om deres tanker for året som har gått og kommer, samt orientering om status for byutviklingsprosjekter i Groruddalen. Foto:Bilde 1 av 2
SLIK: Illustrasjonen viser mulig utforming av Østre Aker vei med to kjørefelt og midtstilt kollektivfelt. Foto: de Gayardon Bureau
SLIK: Illustrasjonen viser mulig utforming av Østre Aker vei med to kjørefelt og midtstilt kollektivfelt. Foto: de Gayardon BureauBilde 2 av 2

Årsmøte

Byutviklings-status i Groruddalen

Tirsdag 28. mars skal Groruddalen Miljøforum ha sitt årsmøte. Det blir utdeling av hederspris, samt et blikk på byutviklingen i Groruddalen fremover.

For miljøforumet har 2016 vært et normalt og innholdsrikt år.

– Vi har brukt mye tid på høringsuttalelser i rundt 20 større saker. Det har vært mange tunge saker, og større utbygginger, forteller leder Ragnar Torgersen.

Han er skuffet over at de ikke har klart å samle politikerne til folkemøter.

– Der fikk vi ikke noe napp, spesielt ikke fra byrådsavdelingen. Det må nok være valgår for at vi skal få til folkemøter, og i fjor klarte vi det ikke, sier han.

Sommeren 2016 ble også revisjonen av Oslopakke 3 lagt fram.

– Den var vi ikke fornøyd med for Groruddalen sin del. Det var spesifikke tiltak som manglet, og det var manglende avklaring for Ahusbanen og tverrforbindelsen i første omgang.

Jobber med klima og nettsatsing

GM har også hatt et strategiseminar der de tok opp nye oppgaver de skal jobbe med fremover.

– I fjor bestemte vi oss for å jobbe med klimatiltak, noe som resulterte i klimakonferansen i begynnelsen av mars. Det var en suksess og vi talte 120 mennesker. Det er noe vi ønsker å videreføre, forteller han.

I 2017 skal GM også jobbe mer med digitalisering.

– Vi må bli flinkere på digital utvikling, og er veldig klare over det, sier han.

I år skal det derimot bli tid til folkemøter.

– Datoen er satt, det blir 29. august i Grorud samfunnshus. Da blir det et stort valgmøte, og vi har fått bekreftelse fra de fleste partier nå.

Plan- og bygningsetaten kommer

Helheten under møtet i Grorudveien 3 førstkommende tirsdag skal handle om byutvikling i Groruddalen. Hva skjer i Hovinbyen? Hvilke muligheter gir ombygging av Trondheimsveien og Østre Aker vei? Dette er spørsmål som skal stilles og svares på av avdelingsdirektør for byutvikling, Morten Wasstøl, Plan- og bygningsetaten (PBE). Han kommer under åpent møte på kvelden. Det åpne møtet for alle begynner klokka 19.30.

– Noe vil realiseres av Hovinbyen fremover, og planprosesser må tydeliggjøres. Ellers så skal vi også få til flere vel-møter fremover for å høre hva som skjer lokalt i Groruddalen. Vi ønsker også å få til bedre økonomisk styring i 2017, og er avhengig av større bevilgninger. Per nå får vi 50.000 kroner av kommunen, men det er for lite, mener Torgersen.

– Det er mye prat om frivillighet i kommunen, og det må gjøres noe med.

Skal sendes til politikerne

Wasstøl skal blant annet snakke om hvilke muligheter ombygging av Østre Aker vei gir for Haraldrudområdet. I veiledende plan for offentlige rom (VPOR) på Haraldrud som var på høring august til september 2016 anbefaler PBE en bymessig utvikling av Haraldrud er en god løsning.

– Nye torg og parker skal fungere som lokale møteplasser for besøkende og beboere i området og vil inngå som del av et større nettverk av offentlige rom i Hovinbyen.

Planen forberedes for oversendelse til politisk behandling i løpet av våren. Den beskriver hva en ombygging av Østre Aker vei ved Haraldrud gir for ny byutvikling, blant annet muligheter for boligbygging.