Det ser litt lysere ut for alle dem som bor langs Trondheimsveien – her fra området Sletteløkka og Veitvet. Foto:
Det ser litt lysere ut for alle dem som bor langs Trondheimsveien – her fra området Sletteløkka og Veitvet. Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Et viktig skritt på veien mot bedre nærmiljø langs Trondheimsveien

Bystyrets behandling sist onsdag av vårt innbyggerinitiativ for å få redusert støy og forurensning fra Trondheimsveien er et viktig skritt på veien mot at noe faktisk skjer.

VI ER VELDIG GLADE for at det nå er tilnærmet tverrpolitisk enighet (minus Frp og FNB) om at noe må gjøres, og viktige punkter om hva som må gjøres. Vi vil gjerne takke de i samferdsels- og miljøutvalget som har forhandlet fram denne enigheten: Eivind Trædal (MDG), Anne Haabeth Rygg og Eirik Lae Solberg (H), Line Steine Oma og Andreas Halse (Ap), Ola Wolff Elvevold (SV), Siavash Mobasheri (R) og Marit Kristine Vea (V). Det har vært en fornøyelse å samarbeide med så konstruktive og løsningsorienterte Oslo-politikere!

Nå ligger ballen hos samferdsels- og miljøbyråd Siri H. Stav (MDG). Vi forventer at hun følger opp bystyrevedtaket på en offensiv måte i forhandlingene om Oslopakke 3 og i øvrig dialog med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet.

Vi har invitert byråden til å stille på et folkemøte i Groruddalen så raskt som mulig for å redegjøre for hvordan hun vil gjøre dette, og vi håper hun takker ja til invitasjonen.

Vi forventer også at Arbeiderpartiet, som har både byrådslederen og samferdselsministeren, spiller en nøkkelrolle i det videre arbeidet. Svaret fra statsråd Jon-Ivar Nygård på spørsmålet fra Kari Elisabeth Kaski (SV) var ikke betryggende, så her har Oslo Ap en jobb å gjøre.

BYSTYRETS VEDTAK er tydelig på at miljøfartsgrense hele året, kombinert med fartskontroll, er et billig tiltak som kan iverksettes med en gang – dvs. til våren ved ikke å sette opp farten igjen. Vi har allerede erfaring fra flere vintre med at dette ikke har uheldige bivirkninger. For bilistene betyr det at de om sommeren vil bruke 57 sekunder mer fra Sinsen til Grorud. Det tror vi de tåler.

Videre er det en klar bestilling til Statens vegvesen om at de må utrede andre tiltak for å redusere fart og trafikk, og at de ikke lenger bare kan si at man må vente på Fossum-diagonalen.

Samtidig åpner bystyret tydelig for at også Fossum-diagonalen må utredes videre, men legger inn et viktig forbehold: det må ikke bli økt veikapasitet totalt sett, fordi økt trafikk totalt ville være i strid med nullvekstmålet for biltrafikk. Dette er et veldig bra kompromiss som holder målet om Fossumdiagonalen i live, men gjør det tydelig at dette ikke må bli en unnskyldning for ikke å gjøre andre ting.

Vi er også veldig glade for at alle partiene tydelig uttrykker at Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud på sikt skal bli lagt om til en bygate, og at støyskjerming må prioriteres. Dette betyr egne kollektivfelt, fotgjengeroverganger og mindre tungtransport. Det kan også bety treplanting, og det vil gjøre det mulig å forlenge trikken nordøstover fra Sinsen for å gi bedre kollektivdekning til nye Aker sykehus og boligområdene langs veien.

VI I GRORUDDALEN MILJØFORUM lover at vi vil kjempe videre for denne saken, og vi flytter nå fokus fra bystyret, over til byrådet og regjeringen, som er de som nå må levere faktiske tiltak på bakken.

Arbeidet så langt har vist oss hvor viktig det er å ha lokalbefolkningens engasjement i ryggen, og vi takker spesielt Sletteløkka Vel for godt samarbeid.